de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-440), Al-Mala'ikah 45-45, Ya-Sin 1-12

Al-Mala'ikah: 35/Al-Mala'ikah-45, Ya-Sin: 36/Ya-Sin-1, 36/Ya-Sin-2, 36/Ya-Sin-3, 36/Ya-Sin-4, 36/Ya-Sin-5, 36/Ya-Sin-6, 36/Ya-Sin-7, 36/Ya-Sin-8, 36/Ya-Sin-9, 36/Ya-Sin-10, 36/Ya-Sin-11, 36/Ya-Sin-12, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-440, Al-Mala'ikah 45-45, Ya-Sin 1-12
direction_left
direction_right
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-45
35/Al-Mala'ikah-45: En als Allah de mensen zou grijpen wegens wat zij bedreven hebben, dan zott Hij geen levend wezen op het aardoppervlak achterlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastgeswide tijd. En wanneer hun tijd is gekomen (worden zij bestraft): voorwaar, Allah is Alziend over Zijn dienaren.

Ya-Sin

Luister Koran: 36/Ya-Sin-1
36/Ya-Sin-1: Ya Sîn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-2
36/Ya-Sin-2: Bij de wijze Koran.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-3
36/Ya-Sin-3: Voorwaar, jij (Mohammed) behoort zeker tot de gezanten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-4
36/Ya-Sin-4: Op het rechte Pad.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-5
36/Ya-Sin-5: (Deze Koran) als een neerzending van de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-6
36/Ya-Sin-6: Opdat jij een volk zal waarschuwen waarvan hun voorvaderen niet gewaarschuwd zijn, zodat zij achtelozen waren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-7
36/Ya-Sin-7: Voorzeker, het woord (van bestraffing) is tegen de meesten van hen bewaarheid omdat zij niet geloven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-8
36/Ya-Sin-8: Voorwaar, Wij hebben om hun nekken ketenen gelegd en die reiken tot de kinnen, zodat hun hoofden opgeheven blijven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-9
36/Ya-Sin-9: En Wij hebben vóór hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt, zodat zij niet kunnen zien.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-10
36/Ya-Sin-10: En het maakt geen verschil of jij hen waarschuwt of niet waarschuwt, zij geloven niet.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-11
36/Ya-Sin-11: Voorwaar, jij kunt slechts waarschuwen wie de Vermaning volgt en de Erbarmer vreest, hoewel hij Hem niet kan waarnemen. Verkondig hem daarom de verheugende tijding van vergeving en een edele beloning.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-12
36/Ya-Sin-12: Voorwaar, Wij zijn het Die de doden tot leven brengen en Wij schrijven op wat zij gedaan hebben en (ook) hun sporen. En alle zaken hebben Wij opgesomd in een duidelijk boek.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: