Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-440), FÂTIR 45-45, YÂSÎN 1-12

FÂTIR: 35/FÂTIR-45, YÂSÎN: 36/YÂSÎN-1, 36/YÂSÎN-2, 36/YÂSÎN-3, 36/YÂSÎN-4, 36/YÂSÎN-5, 36/YÂSÎN-6, 36/YÂSÎN-7, 36/YÂSÎN-8, 36/YÂSÎN-9, 36/YÂSÎN-10, 36/YÂSÎN-11, 36/YÂSÎN-12, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-440, FÂTIR 45-45, YÂSÎN 1-12
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-45
35/FÂTIR-45: Ve eğer Allah insanları, kazandıkları şeyler sebebiyle muaheze etseydi (sorgulasaydı), onun üstünde (yeryüzünde) dabbe (yürüyen bir canlı) bırakmazdı. Ve lâkin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder (erteler). Fakat onların ecelleri geldiği zaman (hesaba çeker). Muhakkak ki Allah, kullarını görendir.

YÂSÎN

Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-1
36/YÂSÎN-1: Yâ, Sîn.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-2
36/YÂSÎN-2: Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur’ân’a andolsun.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-3
36/YÂSÎN-3: Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-4
36/YÂSÎN-4: Sıratı Mustakîm üzerinde(sin).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-5
36/YÂSÎN-5: Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-6
36/YÂSÎN-6: Babaları uyarılmamış bir kavmi, uyarman içindir. Çünkü onlar gâfillerdir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-7
36/YÂSÎN-7: Andolsun ki (Allah’ın) söz(ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-8
36/YÂSÎN-8: Muhakkak ki Biz, onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar (zincirler) kıldık (geçirdik). Bu sebeple onlar, başları yukarı kaldırılmış olanlardır.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-9
36/YÂSÎN-9: Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-10
36/YÂSÎN-10: Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-11
36/YÂSÎN-11: Sen sadece zikre tâbî olanı ve gaybte Rahmân’a huşû duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile (günahların sevaba çevrilmesiyle) ve "kerim ecir" ile müjdele.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-12
36/YÂSÎN-12: Muhakkak ki Biz, ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve herşeyi İmam-ı Mübin’de (apaçık bir rehber’de) saydık (tespit ettik).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: