Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-434), SEBE 49-54, FÂTIR 1-3

SEBE: 34/SEBE-49, 34/SEBE-50, 34/SEBE-51, 34/SEBE-52, 34/SEBE-53, 34/SEBE-54, FÂTIR: 35/FÂTIR-1, 35/FÂTIR-2, 35/FÂTIR-3, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-434, SEBE 49-54, FÂTIR 1-3
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 34/SEBE-49
34/SEBE-49: De ki: "Hak geldi, bâtıl (bir şey) zuhur ettiremez ve geri getiremez."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-50
34/SEBE-50: De ki: "Eğer dalâlette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine (sebebiyle) olurum. Eğer hidayete erersem, o taktirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki O; en iyi işiten ve en yakın olandır."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-51
34/SEBE-51: Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen. Artık kaçış (kurtuluş) yoktur. Ve onlar, (cehenneme) yakın bir yerden yakalandılar.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-52
34/SEBE-52: Ve "O’na îmân ettik." dediler. (Hidayete) uzak bir yerden (dalâletten) onlar (îmânı) nasıl elde ederler?
Kur'an Dinle: 34/SEBE-53
34/SEBE-53: Ve daha önce onu inkâr etmişlerdi ve uzak bir yerden (dalâletten) gayba (lâf) atıyorlardı.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-54
34/SEBE-54: Ve onlarla, onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı, daha önce de (onlardan öncekilerin istedikleri) şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar, endişe veren bir şüphe içindeydiler.

FÂTIR

Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-1
35/FÂTIR-1: Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah’a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-2
35/FÂTIR-2: Allah, rahmetinden insanlar için ne açarsa (genişletirse), o taktirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık O’ndan sonra onu gönderecek (serbest bırakacak) da yoktur. Ve O; Azîz’dir (üstün, yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-3
35/FÂTIR-3: Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (bir Yaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan) döndürülüyorsunuz?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: