YÂSÎN 13-27, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-441)

YÂSÎN: 36/YÂSÎN-13, 36/YÂSÎN-14, 36/YÂSÎN-15, 36/YÂSÎN-16, 36/YÂSÎN-17, 36/YÂSÎN-18, 36/YÂSÎN-19, 36/YÂSÎN-20, 36/YÂSÎN-21, 36/YÂSÎN-22, 36/YÂSÎN-23, 36/YÂSÎN-24, 36/YÂSÎN-25, 36/YÂSÎN-26, 36/YÂSÎN-27, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-441, YÂSÎN 13-27
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-13
36/YÂSÎN-13: Ve onlara, o şehrin halkını misal ver. Onlara resûller gelmişti.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-14
36/YÂSÎN-14: Onlara iki (resûl) göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler (yalanladılar). Bunun üzerine (onları) üçüncü (resûl) ile azîz kıldık (destekledik). O zaman onlar: "Muhakkak ki biz, size gönderilmiş resûlleriz." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-15
36/YÂSÎN-15: Dediler ki: "Siz, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-16
36/YÂSÎN-16: (Resûller) dediler ki: "Bizim, gerçekten size gönderilmiş resûller olduğumuzu Rabbimiz biliyor."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-17
36/YÂSÎN-17: Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden (bildirmekten) başka bir şey (sorumluluk) yoktur.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-18
36/YÂSÎN-18: "Muhakkak ki biz, sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz (son vermezseniz), sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elîm bir azap dokunacak." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-19
36/YÂSÎN-19: "Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir (kendinizdendir). Size zikir hatırlatılınca mı (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır, siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz." dediler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-20
36/YÂSÎN-20: Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim, (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!" dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-21
36/YÂSÎN-21: (Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen (bu) kişilere tâbî olun. Ve onlar, mehdilerdir (hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir).
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-22
36/YÂSÎN-22: Ve ben, niçin beni Yaratan’a kul olmayayım ki; siz, O’na döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-23
36/YÂSÎN-23: Ben, O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-24
36/YÂSÎN-24: Eğer öyle olsaydı (putlara tapsaydım) muhakkak ki ben, mutlaka apaçık dalâlette olurdum.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-25
36/YÂSÎN-25: Muhakkak ki ben, sizin Rabbinize îmân ettim. Öyleyse beni işitin.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-26
36/YÂSÎN-26: (Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-27
36/YÂSÎN-27: Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: