FÂTIR 4-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-435)

FÂTIR: 35/FÂTIR-4, 35/FÂTIR-5, 35/FÂTIR-6, 35/FÂTIR-7, 35/FÂTIR-8, 35/FÂTIR-9, 35/FÂTIR-10, 35/FÂTIR-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-435, FÂTIR 4-11
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-4
35/FÂTIR-4: Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa (yalanlıyorlarsa), senden önceki resûller (de) yalanlanmıştı. Emirler (bütün işler), Allah’a döndürülür.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-5
35/FÂTIR-5: Ey insanlar! Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-6
35/FÂTIR-6: Muhakkak ki şeytan, sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O, kendi hizbini (taraftarlarını) sadece alevli ateş (cehennem) ehlinden olmaları için çağırır.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-7
35/FÂTIR-7: Kâfir olanlar; onlar için şiddetli azap vardır. Ve âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar; onlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-8
35/FÂTIR-8: Fakat kötü ameli, kendisine süslenen (güzel gösterilen), böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalâlette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın (hüzünlenmesin). Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-9
35/FÂTIR-9: Ve o Allah ki, rüzgârı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevkederiz. Böylelikle arzı, ölümünden sonra onunla (yağmurla) diriltiriz. Nuşur (yeniden dirilip yayılma), işte bunun gibidir.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-10
35/FÂTIR-10: Kim izzet istediyse, işte izzet tamamen Allah’a aittir. Güzel kelimeler (sözler), O’na erişir. Onu, salih amel (nefs tezkiyesi) yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar; onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-11
35/FÂTIR-11: Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra (da) sizi çiftler kıldı. O’nun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez (hamile kalamaz) ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz veya onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu, Allah için çok kolaydır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: