Al-Mala'ikah 4-11, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-435)

Al-Mala'ikah: 35/Al-Mala'ikah-4, 35/Al-Mala'ikah-5, 35/Al-Mala'ikah-6, 35/Al-Mala'ikah-7, 35/Al-Mala'ikah-8, 35/Al-Mala'ikah-9, 35/Al-Mala'ikah-10, 35/Al-Mala'ikah-11, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-435, Al-Mala'ikah 4-11
direction_left
direction_right
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-4
35/Al-Mala'ikah-4: En als zij jou (O Moehammad) loochenen: voorzeker, de Boodschappers vóór jou werden ook geloochend. En tot Allah worden alle zaken teruggekeerd.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-5
35/Al-Mala'ikah-5: O mensen, voorwaar, de belofte van Allah is waar. Laat daarom het wereldse leven jullie niet verleiden en laat de verleider (de Satan) jullie niet van (de vergeving van) Allah weghouden.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-6
35/Al-Mala'ikah-6: Voorwaar, de Satan is voor jullie een vijand, beschouwt hem daarom als een vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende vuur (de Het) te worden.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-7
35/Al-Mala'ikah-7: Degenen die ongelovig zijn, voor hen is er een harde bestraffing; en degenen die geloven en goede werken verrichten, voor hen is er vergeving en een grote beloning.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-8
35/Al-Mala'ikah-8: Is hij dan, wiens slechte daden (door de Satan) schoonschijnend zijn gemaakt en die ze dan ook als goed beschouwt (gelijk aan hem die dit afkeurt)? Maar Allah doet dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil. Laat je daarom (O Moehammad) niet ten gronde gaan uit wroeging over hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-9
35/Al-Mala'ikah-9: En Allah is het Degene Die de winden heeft gezonden opdat deze wolken voortdrijven, waarop Wij die naareen dode Week voeren. Dan doen Wij de aarde ermee tot leven komen na haar dood. Zo is ook de opwekking.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-10
35/Al-Mala'ikah-10: Wie eer wenst: aan Allah behoort alle eer. Tot Hem stijgt het goede woord op, en de goede daad verheft dit (woord). En degenen die kwade plannen beramen: voor hen is er een harde bestraffing, en de list van diegenen is mislukt.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-11
35/Al-Mala'ikah-11: En Allah heeft jullie uit aarde geschapen, vervolgens uit een druppel en daarop maakten Wij jullie tot paren. En er is geen vrouw die zwanger is en bevalt, of het is met Zijn kennis. En de leeftijd van iemand wordt niet verlengd, en zijn leeftijd wordt niet verkort, of het staat in een Boek vemeld. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: