de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-434), Saba 49-54, Al-Mala'ikah 1-3

Saba: 34/Saba-49, 34/Saba-50, 34/Saba-51, 34/Saba-52, 34/Saba-53, 34/Saba-54, Al-Mala'ikah: 35/Al-Mala'ikah-1, 35/Al-Mala'ikah-2, 35/Al-Mala'ikah-3, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-434, Saba 49-54, Al-Mala'ikah 1-3
direction_left
direction_right
Luister Koran: 34/Saba-49
34/Saba-49: Zeg: "De Waarheid is gekomen en de valsheid zal zich niet herhalen en niet terugkomen."
Luister Koran: 34/Saba-50
34/Saba-50: Zeg: "Als ik dwaal, dan dwaal ik slechts in het nadeel van mijzelf, en als ik de Leiding volg, dan is dat door wat mijn Heer aan mij heeft geopenbaard," Voorwaar, Hij is Alhorend, nabij.
Luister Koran: 34/Saba-51
34/Saba-51: En als jij hen zou zien wanneer zij beven van angst, er zal dan voor hen geen ontkomen Záin en zij zullen uit een nabije plaats genomen worden, (en dan zie jij de geweldige bestraffing).
Luister Koran: 34/Saba-52
34/Saba-52: En zij zeggen: "Wij geloven (nu) in hem," maar hoe zouden zij (het gelooft) nog kunnen bereiken, vanaf een verafgelegen plaats?
Luister Koran: 34/Saba-53
34/Saba-53: En terwijl zij liem daarvóór waarlijk verwierpen. En zij gissen naar het onwaarneembare vanaf een verafgelegen plaats.
Luister Koran: 34/Saba-54
34/Saba-54: En tussen hen en wat zij verlangen is een belemmering gemakt, zoals dat bij hun (soortgelijke) volkeren van vroeger is gedaan. Voorwaar, zij verkeerden in vergaande twijfel.

Al-Mala'ikah

Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-1
35/Al-Mala'ikah-1: Alle tof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-2
35/Al-Mala'ikah-2: Wat Allah voor de mensen schenkt aan Barmhartigheid, niemand kan het tegenhouden; en wat hij tegenhoudt, buiten Hem kan niemand het loslaten. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 35/Al-Mala'ikah-3
35/Al-Mala'ikah-3: O mensen, gedenkt de gunst van Allah voor jullie. Is er een andere schepper dan Allah, Die jullie uit de hemelen en de aarde voorzieningen schenkt? Geen god is er dan Hij. Hoe kunnen jullie dan belogen worden!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: