Saba 32-39, de Heilige Koran (Djuz'-22, Pagina-432)

Saba: 34/Saba-32, 34/Saba-33, 34/Saba-34, 34/Saba-35, 34/Saba-36, 34/Saba-37, 34/Saba-38, 34/Saba-39, de Heilige Koran, Djuz'-22, Pagina-432, Saba 32-39
direction_left
direction_right
Luister Koran: 34/Saba-32
34/Saba-32: Degenen die hoogmoedig waren, zullen tot degenen die volgelingen waren zeggen: "Waren wij het die jullie hebben afgehouden van de rechte Leiding, nadat deze tot jullie was gekomen? Nee! Jullie waren de misdadigers."
Luister Koran: 34/Saba-33
34/Saba-33: En degenen die volgengen waren, zuilen tot degenen die hoogmoedig weren zeggen: "Het was zelfs (jullie) list gedurende de nacht en de dag, toen jullie ons opriepen om niet in Allah te geloven en om naast Hem afgoden toe te kennen." En zij zullen de spijt verbergen wanneer zij de bestraffing zien en Wij ketenen om de nekken van degenen die ongelovig waren leggen. Zij worden slechts vergolden voor wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 34/Saba-34
34/Saba-34: En Wij zonden geen waarschuwer naar een stad, of degenen die daarin in weelde leefden zeiden: "Voorwaar, wij geloven niet in wat jullie mee zijn gezonden."
Luister Koran: 34/Saba-35
34/Saba-35: En zij zeiden: "Wij hebben meer bezittingen en kinderen en wij zullen niet worden bestraft."
Luister Koran: 34/Saba-36
34/Saba-36: Zeg: "Voorwaar, mijn Heer verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil en Hij beperkt, maar de meeste mensen weten het niet."
Luister Koran: 34/Saba-37
34/Saba-37: En noch jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie dichter bij Ons brengen, maar wie gelooft en goede werken verricht: zij zijn degenen voor wie er een veelvoudige beloning is voor wat zij gedaan hebben, en zij zulten in de verblijfplaatsen veilig zijn.
Luister Koran: 34/Saba-38
34/Saba-38: En degenen die ernaar streven om Onze Tekenen te ondkrachten; zij zijn degenen die voor de bestraffing voorgeleid zullen worden.
Luister Koran: 34/Saba-39
34/Saba-39: Zeg: "Voorwaar, mijn Heer verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren en Hij beperkt voor hen. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: