Noble Qur'an (Juz-22, halaman-434), Saba’ 49-54, Fatir 1-3

Noble Qur'an » Juz-22 » halaman-434
share on facebook  tweet  share on google  print  
Saba’: 34/Saba’-49, 34/Saba’-50, 34/Saba’-51, 34/Saba’-52, 34/Saba’-53, 34/Saba’-54, Fatir: 35/Fatir-1, 35/Fatir-2, 35/Fatir-3, Noble Qur'an, Juz-22, halaman-434, Saba’ 49-54, Fatir 1-3
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 34/Saba’-49
34/Saba’-49: Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi".
Dengar Quran: 34/Saba’-50
34/Saba’-50: Katakanlah: "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat".
Dengar Quran: 34/Saba’-51
34/Saba’-51: Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka),
Dengar Quran: 34/Saba’-52
34/Saba’-52: dan (di waktu itu) mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah", bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu.
Dengar Quran: 34/Saba’-53
34/Saba’-53: Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu; dan mereka menduga-duga tentang yang ghaib dari tempat yang jauh.
Dengar Quran: 34/Saba’-54
34/Saba’-54: Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan yang mendalam.

Fatir

Dengar Quran: 35/Fatir-1
35/Fatir-1: Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 35/Fatir-2
35/Fatir-2: Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 35/Fatir-3
35/Fatir-3: Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: