Yusuf 53-63, Noble Qur'an (Juz-13, halaman-242)

Noble Qur'an » Juz-13 » halaman-242
share on facebook  tweet  share on google  print  
Yusuf: 12/Yusuf-53, 12/Yusuf-54, 12/Yusuf-55, 12/Yusuf-56, 12/Yusuf-57, 12/Yusuf-58, 12/Yusuf-59, 12/Yusuf-60, 12/Yusuf-61, 12/Yusuf-62, 12/Yusuf-63, Noble Qur'an, Juz-13, halaman-242, Yusuf 53-63
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 12/Yusuf-53
12/Yusuf-53: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.
Dengar Quran: 12/Yusuf-54
12/Yusuf-54: Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".
Dengar Quran: 12/Yusuf-55
12/Yusuf-55: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".
Dengar Quran: 12/Yusuf-56
12/Yusuf-56: Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 12/Yusuf-57
12/Yusuf-57: Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
Dengar Quran: 12/Yusuf-58
12/Yusuf-58: Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat)nya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.
Dengar Quran: 12/Yusuf-59
12/Yusuf-59: Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?
Dengar Quran: 12/Yusuf-60
12/Yusuf-60: Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku".
Dengar Quran: 12/Yusuf-61
12/Yusuf-61: Mereka berkata: "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya".
Dengar Quran: 12/Yusuf-62
12/Yusuf-62: Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi".
Dengar Quran: 12/Yusuf-63
12/Yusuf-63: Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar benar akan menjaganya".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: