Ibrahim 34-42, Noble Qur'an (Juz-13, halaman-260)

Noble Qur'an » Juz-13 » halaman-260
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ibrahim: 14/Ibrahim-34, 14/Ibrahim-35, 14/Ibrahim-36, 14/Ibrahim-37, 14/Ibrahim-38, 14/Ibrahim-39, 14/Ibrahim-40, 14/Ibrahim-41, 14/Ibrahim-42, Noble Qur'an, Juz-13, halaman-260, Ibrahim 34-42
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 14/Ibrahim-34
14/Ibrahim-34: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).
Dengar Quran: 14/Ibrahim-35
14/Ibrahim-35: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-36
14/Ibrahim-36: Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-37
14/Ibrahim-37: Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-38
14/Ibrahim-38: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-39
14/Ibrahim-39: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-40
14/Ibrahim-40: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
Dengar Quran: 14/Ibrahim-41
14/Ibrahim-41: Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".
Dengar Quran: 14/Ibrahim-42
14/Ibrahim-42: Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: