Ibrahim 34-42, de Heilige Koran (Djuz'-13, Pagina-260)

Ibrahim: 14/Ibrahim-34, 14/Ibrahim-35, 14/Ibrahim-36, 14/Ibrahim-37, 14/Ibrahim-38, 14/Ibrahim-39, 14/Ibrahim-40, 14/Ibrahim-41, 14/Ibrahim-42, de Heilige Koran, Djuz'-13, Pagina-260, Ibrahim 34-42
direction_left
direction_right
Luister Koran: 14/Ibrahim-34
14/Ibrahim-34: En Hij schonk jullie van alles wat jullie Hem vroegen. En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen. Voorwaar, de mensen zijn zeker onrechtvaardig, ondankbaar.
Luister Koran: 14/Ibrahim-35
14/Ibrahim-35: En toen Ibrâhîm zei: "Mijn Heer, maak deze stad veilig en houd mij en mijn zonen ervan af dat wij afgoden zouden aanbidden.
Luister Koran: 14/Ibrahim-36
14/Ibrahim-36: Mijn Heer, voorwaar, zij hebben vele mensen doen dwalen. Wie mij dan volgt: voorwaar, die behoort bij mij. En wie mij niet gehoorzaant: voorwaar, U bent Vergevensgezind, Meest Barmbartig.
Luister Koran: 14/Ibrahim-37
14/Ibrahim-37: Onze Heer! Voorwaar, ik heb mijn kinderen achtergelaten in een onbegroeide vallei bij Uw gewijde huis (de Ka'bah). Onze Heer! (ik tiet hen achter) zodat zij de shalât zullen onderhouden, laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen, en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn.
Luister Koran: 14/Ibrahim-38
14/Ibrahim-38: Onze Heer! Voorwaar, U weet wat wij verbergen en wat wij openlijk doen en et is voor Allah niets verborgen op de aarde en niet in de hemel.
Luister Koran: 14/Ibrahim-39
14/Ibrahim-39: Alle lof zij Allah, die mij Isma'îl en Ishaq geschonken heeft, ondanks mijn ouderdom. Voorwaar, mijn Heer verhoort zeker de smeekbeden.
Luister Koran: 14/Ibrahim-40
14/Ibrahim-40: Mijn Heer, mad mij en mijn nakomelingen onderhouders van de shalât. Onze Heer, verhoor mijn smeekbeden.
Luister Koran: 14/Ibrahim-41
14/Ibrahim-41: Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaats vindt."
Luister Koran: 14/Ibrahim-42
14/Ibrahim-42: En denk niet (O Moehammad) dat Allah achteloos is tegenover wat de onrechtplegers doen. Voorwaar, Hij geeft hun uitstel tot de Dag waarop de ogen verstard openstaan.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: