Ибрахим 34-42, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-260)

Ибрахим: 14/Ибрахим-34, 14/Ибрахим-35, 14/Ибрахим-36, 14/Ибрахим-37, 14/Ибрахим-38, 14/Ибрахим-39, 14/Ибрахим-40, 14/Ибрахим-41, 14/Ибрахим-42, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-260, Ибрахим 34-42
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-34
14/Ибрахим-34: И ви даде от всичко, което поискахте. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник (неверник).
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-35
14/Ибрахим-35: И рече Ибрахим: “Господи мой, стори това място сигурно и предпази мен и синовете ми, да не служим на идолите!”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-36
14/Ибрахим-36: Господи мой, те (идолите) заблудиха мнозина от хората. И вече който ме последва, той е от мен, а който ми се възпротиви ­ Ти си Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-37
14/Ибрахим-37: Господи наш, аз заселих една част от потомците си в долина без насаждения, при Твоя Свещен дом. Господи наш, за да отслужват молитвата, благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете препитание, за да са признателни!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-38
14/Ибрахим-38: Господи наш, Ти наистина знаеш какво спотайваме и какво разгласяваме. Нищо не е скрито за Аллах нито на земята, нито на небето.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-39
14/Ибрахим-39: Слава на Аллах, Който въпреки моята старост ме дари с Исмаил и Исхак. Наистина моят Господ е чуващият зова.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-40
14/Ибрахим-40: Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш, приеми зова ми!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-41
14/Ибрахим-41: Господи наш, опрости (греховете) на мен, родителите ми и на вярващите в Деня, когато ще настане (ще се види) равносметката!”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-42
14/Ибрахим-42: И не мисли, че Аллах е нехаен към онова, което угнетителите вършат! Той само ги забавя за Деня, в който погледите (от ужас) ще се вцепенят. ­
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: