ар-Раад 29-34, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-253)

ар-Раад: 13/ар-Раад-29, 13/ар-Раад-30, 13/ар-Раад-31, 13/ар-Раад-32, 13/ар-Раад-33, 13/ар-Раад-34, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-253, ар-Раад 29-34
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-29
13/ар-Раад-29: Вярващите (желаещите да достигнат Аллах в земния живот) и вършещите праведни дела (дела, с които да изчистят душите си), щастливци са те и най-прекрасното място е за тях.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-30
13/ар-Раад-30: Така Ние те изпратихме сред общност, преди която бяха минали и други общности, за да им четеш, каквото ти разкрихме.Те отричат Всемилостивия. Кажи: “Той е моят Господ. Аз на Него се уповавам и няма друг Бог освен Него! И покаянието ми и завръщането ми (завръщането ми, след като ми е било прието покаяние) е към Него.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-31
13/ар-Раад-31: И дори да имаше Коран, с който да се раздвижат планините или да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с мъртвите, на Аллах е (принадлежи на Аллах) цялата повеля (заповед). И нима вярващите все още се надяват (че те ще повярват)? Aко Аллах бе пожелал, щеше да напъти всички хора към Себе Си. И неверниците ще продължават да ги сполетяват изпитания (наказания, бедствия), заради онова, което са сторили, или да сполетяват бедствия техните места (домове), докато обещаното от Аллах се осъществи. Несъмнено, Аллах не нарушава обета си.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-32
13/ар-Раад-32: И се присмяха на пратениците преди теб. Но Аз на неверниците (отричащите) им дадох отсрочка. После ги сграбчих (погубих). И как бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-33
13/ар-Раад-33: Нима не е Той, Който стои над придобитото от всяка душа? И отредиха те съдружници на Аллах. Кажи: “Да ги поканят (назоват с имената им и да видят, че не ще им се отвърне)! Нима вие ще Го известите с нещо, което Той не знае на земята или с явни слова?” Ала не, на неверниците лукавството им бе разкрасено и бяха отклонени от пътя (пътя на Аллах). И когото Аллах оставя в заблуда, то тогава за него няма (не ще се намери) водител (водач).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-34
13/ар-Раад-34: За тях има мъчение в земния живот, а мъчението в отвъдния е още по-тежко. И нямат закрилник пред Аллах (от мъчението на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: