ар-Раад 14-18, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-251)

ар-Раад: 13/ар-Раад-14, 13/ар-Раад-15, 13/ар-Раад-16, 13/ар-Раад-17, 13/ар-Раад-18, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-251, ар-Раад 14-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-14
13/ар-Раад-14: Поканата на Истината е към Него (към Себе си, към Аллах). Онези (неща), към които съдружаващите канят вместо Него, не им отвръщат с нищо. Те приличат на човек, протегнал дланите си към водата, за да стигне тя до устата му, ала тя (водата) не ще стигне сама до него. Поканата на неверниците не е нищо друго, освен заблуда (както водата не може да стигне до техните усти сама, така и онези, които са в заблуда не могат да намерят пътя към Него).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-15
13/ар-Раад-15: Всички, които са на земята и небесата, и сенките им, доброволно или не, се покланят на Аллах сутрин и вечер. (Сенките на физическите тела са духът и душата. Когато физическото тяло се покланя, душата също се покланя. Духът, с добродетелите си, се покланя доброволно. Но душата, заради пороците си, се покланя недоброволно, принудително. Ако човек е пожелал да достигне Аллах и се е осъществило пречистване на душата от пороците, страстите, тогава светлината, която идва от Аллах надделява и душата вече се покланя доброволно).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-16
13/ар-Раад-16: Кажи: “Кой е Господът на небесата и на земята?” Кажи: “Аллах!” И нима вместо Него приехте покровители, които не са в състояние да помогнат или да навредят дори на себе си? Нима са равни слепият и зрящият? Или нима са равни тъмнината и светлината? Или отредиха на Аллах съдружници, които сътвориха творение като Неговото и се оприличи за тях творението?” Кажи: “Аллах е Творецът на всяко нещо.” Той е Единствен, Всемогъщ и Всевластен!
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-17
13/ар-Раад-17: Изсипа Той вода от небето. Така в долините потече вода, колкото бе отредено. И отнесе потокът пяната, която се образува на повърхността. Подобна пяна се образува и на повърхността на онези вещества (изкопаеми), които се загряват (разтопяват) на огън, за да се изработят от тях украшения или други предмети (принадлежности). По този начин Аллах дава пример за истината и лъжата. После пяната изчезва, но онова, което е полезно за хората остава на земята. Така дава Аллах примери.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-18
13/ар-Раад-18: За онези, които се подчиниха на своя Господ (на заповяданото от Господ) е най-прекрасното възнаграждение. А онези, които не Му се подчиниха, дори да притежават всичко на земята и още толкова отгоре, не ще се откупят с него. За тях е лошата равносметка. А мястото, където те ще пребивават, Адът, колко гнусна постеля е той!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: