Юсуф 70-78, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-244)

Юсуф: 12/Юсуф-70, 12/Юсуф-71, 12/Юсуф-72, 12/Юсуф-73, 12/Юсуф-74, 12/Юсуф-75, 12/Юсуф-76, 12/Юсуф-77, 12/Юсуф-78, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-244, Юсуф 70-78
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-70
12/Юсуф-70: И когато им даде техния товар, той сложи царската чаша във вързопа на своя брат. После един глашатай прогласи на пътуващите: вие сте крадци.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-71
12/Юсуф-71: Когато пристъпиха към тях, казаха: “Какво сте изгубили?”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-72
12/Юсуф-72: Рекоха: “Изгубихме бокала на царя и който го донесе, (за него) ще има товар за една камила. Аз съм негов поръчител.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-73
12/Юсуф-73: Рекоха: “Кълнем се в Аллах, вече узнахте, че­ не сме дошли за развала по земята и не сме крадци.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-74
12/Юсуф-74: Рекоха: “Какво ще е възмездието за това, ако сте лъжци?”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-75
12/Юсуф-75: Рекоха: “Възмездието за това е онзи, в чийто вързоп се намери (загубеното), той самият ще е възмездието за това (и една година ще бъде задържан като роб). Така ние наказваме угнетителите.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-76
12/Юсуф-76: И започна да (търси) техните вещи преди вещите на брат си. После я извади от вещите на брат си. Така Ние подготвихме един план за Юсуф. Не можеше да вземе (да възспре) своя брат според царския закон, освен ако Аллах не пожелаеше. Въздигаме Ние по степени, когото пожелаем. А над всеки знаещ има друг, който знае повече.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-77
12/Юсуф-77: Те рекоха: “Ако той е откраднал, и неговият брат преди бе откраднал.” И спотаи Юсуф това в себе си и не им го разкри, (каза си): “Вие сте в по-лошо положение. Аллах най-добре знае онова, което описвате.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-78
12/Юсуф-78: Рекоха: “О, благородни, той има много стар баща. Вземи (задръж) някой от нас вместо него! Виждаме, че наистина си от благодетелните (отдадените).”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: