ар-Раад 1-5, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-249)

ар-Раад: 13/ар-Раад-1, 13/ар-Раад-2, 13/ар-Раад-3, 13/ар-Раад-4, 13/ар-Раад-5, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-249, ар-Раад 1-5
direction_left
direction_right

ар-Раад

Слушайте Коран: 13/ар-Раад-1
13/ар-Раад-1: Алиф. Лам. Мим. Ра. Това са знаменията на Книгата и низпосланото на теб от твоя Господ е истината, ала повечето хора не вярват (не стават вярващи).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-2
13/ар-Раад-2: Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора. После се въздигна Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той управлява делата и разяснява знаменията, за да се убедите в срещата със своя Господ (в отдаването на духа в земния живот на Аллах)!
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-3
13/ар-Раад-3: Той е, Който разпростря земята и стори (създаде) по нея непоклатими планини и реки, и от всички плодове стори там по два вида. Той покрива деня с нощта. В това има знамения (доказателства) за мислещи хора.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-4
13/ар-Раад-4: По земята има съседни континенти (площи земя) и градини с грозде, посеви, и палми с общ корен и поотделно, поливани с една и съща вода. И за ядене ние правим едните от тях да превъзхождат другите (по вкус и аромат). В това има знамения за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-5
13/ар-Раад-5: И ако нещо ти се струва странно (те учудва), (знай, че) учудващи са всъщност техните думи: “След като се превърнем в пръст, нима наистина след това отново ще бъдем сътворени (създадени)?” Тези са, които отричат своя Господ. Те ще имат окови на вратовете си. Те са обитателите на огъня и там ще пребивават вечно.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: