Ибрахим 25-33, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-259)

Ибрахим: 14/Ибрахим-25, 14/Ибрахим-26, 14/Ибрахим-27, 14/Ибрахим-28, 14/Ибрахим-29, 14/Ибрахим-30, 14/Ибрахим-31, 14/Ибрахим-32, 14/Ибрахим-33, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-259, Ибрахим 25-33
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-25
14/Ибрахим-25: И то всеки път дава плодове с позволението на своя Господ. И Аллах дава примери на хората. Така, че (с надеждата) те да се поучат.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-26
14/Ибрахим-26: А лошото (грозното) слово е като лошото (грозното) дърво. Изтръгнато е от земята и няма устойчивост.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-27
14/Ибрахим-27: Аллах укрепва вярващите (които в земният желаят да Го достигнат) с непоколебимо слово и в земния живот, и в отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-28
14/Ибрахим-28: Не видя ли онези, които подменят благодатта на Аллах с неверие и заселват своя народ в дома на гибелта?
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-29
14/Ибрахим-29: Ада, в който ще се осланят. Колко лош за пребиваване е той!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-30
14/Ибрахим-30: И сториха подобия на Аллах, за да отклоняват от Неговия път. Кажи: “Наслаждавайте се (живейте охолно)! Вашето завръщане вече е в огъня.”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-31
14/Ибрахим-31: Кажи на рабите, които вярват (желаят в земния си живот да достигнат Аллах) да отслужват молитвата и да раздават скрито и явно от онова, което сме им дарили, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-32
14/Ибрахим-32: Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипва вода от небето, и вади с нея плодовете като препитание за вас, и подчини на вас корабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини на вас реките.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-33
14/Ибрахим-33: И подчини на вас слънцето и луната, които са в непрекъснато движение (механично, програмирано), и подчини на вас нощта и деня.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: