İBRÂHÎM 25-33, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-259)

İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-25, 14/İBRÂHÎM-26, 14/İBRÂHÎM-27, 14/İBRÂHÎM-28, 14/İBRÂHÎM-29, 14/İBRÂHÎM-30, 14/İBRÂHÎM-31, 14/İBRÂHÎM-32, 14/İBRÂHÎM-33, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-259, İBRÂHÎM 25-33
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-25
14/İBRÂHÎM-25: O her zaman Rabbinin izni ile meyvesini verir. Ve Allah, insanlara örnek (darb-ı misal) verir. Böylece (umulur ki;) onlar tezekkür ederler.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-26
14/İBRÂHÎM-26: Habis (kötü, çirkin) sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız (dayanaksız) habis (kötü) ağaç gibidir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-27
14/İBRÂHÎM-27: Allah âmenû olanları (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenleri) sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir. Ve zalimleri dalâlette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-28
14/İBRÂHÎM-28: Allah’ın ni'metini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helâk yurduna götürenleri görmedin mi?
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-29
14/İBRÂHÎM-29: Cehennem; ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü!
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-30
14/İBRÂHÎM-30: Onun yolundan saptırmak için Allah’a eşler koştular. “Metalanın (refah içinde yaşayın)” de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-31
14/İBRÂHÎM-31: Âmenû olan (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyen) kullarıma söyle: “Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler! Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni (açık) olarak infâk etsinler!”
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-32
14/İBRÂHÎM-32: Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah’tır.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-33
14/İBRÂHÎM-33: Ve ikisi de (adetleri üzere sünnetullah ile) devamlı hareket halinde olan güneşi ve ay'ı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: