YÛSUF 96-103, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-247)

YÛSUF: 12/YÛSUF-96, 12/YÛSUF-97, 12/YÛSUF-98, 12/YÛSUF-99, 12/YÛSUF-100, 12/YÛSUF-101, 12/YÛSUF-102, 12/YÛSUF-103, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-247, YÛSUF 96-103
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-96
12/YÛSUF-96: Böylece müjdeci geldiği zaman onu (Yusuf’un gömleğini), onun (babasının) yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yâkub (a.s): “Ben size demedim mi? Gerçekten, ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah’tan (vahiy olarak) biliyorum.” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-97
12/YÛSUF-97: (Yusuf (a.s)’ın kardeşleri) şöyle dediler: “Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz, bilerek günah işleyenlerden olduk.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-98
12/YÛSUF-98: “Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki; O Gafur'dur, Rahîm'dir.” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-99
12/YÛSUF-99: Böylece Yusuf’un huzuruna girdikleri zaman, anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi: “Allah’ın dilemesiyle emin (güvende) olarak Mısır’a girin.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-100
12/YÛSUF-100: Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf (a.s) şöyle dedi: “Ey babacığım! Bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı (gerçekleştirdi). Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı (Benim için en güzelini dizayn etti). Ve şeytan, benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki; benim Rabbim, dilediğine lütuf sahibidir. Alîm (en iyi bilen) ve Hakîm (en iyi hüküm veren, hikmet sahibi) olan muhakkak ki; “O” dur.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-101
12/YÛSUF-101: “Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların (sözlerin, rüyaların) tevîlini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin (dostumsun). Beni müslüman (Allah’a teslim-i küllî ile teslim olan) olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-102
12/YÛSUF-102: İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar, tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman, sen onların yanında değildin.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-103
12/YÛSUF-103: Ve sen (onların mü’min olmalarını) çok istesen bile, insanların çoğu mü’min olmazlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: