Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-255), RA'D 43-43, İBRÂHÎM 1-5

RA'D: 13/RA'D-43, İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-1, 14/İBRÂHÎM-2, 14/İBRÂHÎM-3, 14/İBRÂHÎM-4, 14/İBRÂHÎM-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-255, RA'D 43-43, İBRÂHÎM 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 13/RA'D-43
13/RA'D-43: Ve kâfirler: “Sen, resûl olarak gönderilmiş değilsin.” derler. De ki: “Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kâfidir.”

İBRÂHÎM

Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-1
14/İBRÂHÎM-1: Elif lâm râ. Rab’lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Azîz, Hamîd olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-2
14/İBRÂHÎM-2: O Allah ki; semalarda ve yeryüzünde ne varsa O’nundur. Şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay haline.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-3
14/İBRÂHÎM-3: Onlar, dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar, uzak bir dalâlet içindedirler.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-4
14/İBRÂHÎM-4: Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-5
14/İBRÂHÎM-5: Andolsun ki; Biz Musa (a.s)’ı: “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat (onlara Allah’ın günleri boyunca zikrettir).” diye âyetlerimizle (delillerimizle, mucizelerimizle) gönderdik. Muhakkak ki; bunda şükredip, sabredenlerin hepsi için âyetler (deliller) vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: