YÛSUF 79-86, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-245)

YÛSUF: 12/YÛSUF-79, 12/YÛSUF-80, 12/YÛSUF-81, 12/YÛSUF-82, 12/YÛSUF-83, 12/YÛSUF-84, 12/YÛSUF-85, 12/YÛSUF-86, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-245, YÛSUF 79-86
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-79
12/YÛSUF-79: “Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan (tutmaktan) Allah’a sığınırım. Eğer biz (bunu) yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz.” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-80
12/YÛSUF-80: Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: “Babamızın sizden, Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf’a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar, artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-81
12/YÛSUF-81: Babanıza dönün ve şöyle söyleyin: “Ey babamız! Senin oğlun, gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık (görmedik). Ve biz gaybı (nasıl olduğunu) da bilmiyorduk.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-82
12/YÛSUF-82: Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki; biz gerçekten sadıklarız (doğru söyleyenleriz).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-83
12/YÛSUF-83: Yâkub (a.s) şöyle dedi: “Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti.” Artık bundan sonrası güzel (bir) sabırdır. Umulur ki; Allah, onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki; O Alîm (en iyi bilen) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olandır.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-84
12/YÛSUF-84: Ve onlardan yüz çevirdi ve: “Yusuf’a yazık oldu (vah yusuf)” dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı (kezim olduğu) halde hüzünden gözleri ağardı.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-85
12/YÛSUF-85: (Oğulları) şöyle dediler: “Allah’a andolsun ki; hasta oluncaya veya helâk oluncaya kadar Yusuf’u anmaya devam ediyorsun.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-86
12/YÛSUF-86: (Yâkub a.s) şöyle dedi: “Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah’a arz ederim (şikâyet ederim). Ve sizin bilmediğiniz şey(ler)i ben Allah’tan (Allah’ın bildirmesi ile) bilirim.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: