İBRÂHÎM 11-18, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-257)

İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-11, 14/İBRÂHÎM-12, 14/İBRÂHÎM-13, 14/İBRÂHÎM-14, 14/İBRÂHÎM-15, 14/İBRÂHÎM-16, 14/İBRÂHÎM-17, 14/İBRÂHÎM-18, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-257, İBRÂHÎM 11-18
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-11
14/İBRÂHÎM-11: Onlara resûlleri şöyle dedi: “Biz de ancak sizin gibi beşeriz (insanız). Fakat Allah, kullarından dilediğini ni'metlendirir. Bizim, Allah’ın izni olmaksızın, bir sultan (mucize, delil) getirmemiz olamaz. Artık mü’minler Allah’a tevekkül etsinler.”
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-12
14/İBRÂHÎM-12: “Ve biz niçin Allah’a tevekkül etmeyelim? Bizi, yollarımıza hidayet etmiştir (ulaştırmıştır). Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler, Allah’a tevekkül etsinler.”
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-13
14/İBRÂHÎM-13: Kâfirler, resûllerine dediler ki: “Sizi mutlaka arzımızdan (ülkemizden) çıkaracağız veya mutlaka bizim dînimize döneceksiniz.” Bunun üzerine onlara Rab’leri: “Mutlaka zalimleri helâk edeceğiz.” diye vahyetti.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-14
14/İBRÂHÎM-14: Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve tehdidimden (vaadimden) korkan kimse içindir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-15
14/İBRÂHÎM-15: Ve (Resûller) fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-16
14/İBRÂHÎM-16: Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-17
14/İBRÂHÎM-17: Onu yutmaya çalışacak ve (fakat) onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekânlardan ona ölüm (öldürücü sebepler) gelecek ve (fakat) o ölemeyecek (ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak). Ve onun arkasından galiz (ağır) bir azap vardır.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-18
14/İBRÂHÎM-18: Rab’lerini inkâr edenlerin amellerinin durumu, fırtınalı bir günde şiddetli rüzgârın savurduğu kül gibidir. İktisab ettiklerinden (kazandıklarından) bir şeye kaadir olamazlar. İşte o “uzak dalâlet”tir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: