Ибрахим 11-18, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-257)

Ибрахим: 14/Ибрахим-11, 14/Ибрахим-12, 14/Ибрахим-13, 14/Ибрахим-14, 14/Ибрахим-15, 14/Ибрахим-16, 14/Ибрахим-17, 14/Ибрахим-18, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-257, Ибрахим 11-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-11
14/Ибрахим-11: Пратениците им казаха: “Ние сме само създания (човеци) като вас. Но Аллах облагодетелства, когото пожелае от Своите раби. И не можем да ви донесем довод (чудо, знак), освен с позволението на Аллах. И вече на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-12
14/Ибрахим-12: И ние защо да не се уповаваме на Аллах, след като ни е свързал (довел до) с нашите пътища? И ще изтърпим онова, с което ни мъчите. И уповаващите се, вече да се уповават на Аллах!
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-13
14/Ибрахим-13: И неверниците казаха на пратеници си: “Или ще ви прогоним от земята ни, или ще се върнете към нашата вяра.” И след това техният Господ им разкри: “Непременно ще погубим угнетителите.”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-14
14/Ибрахим-14: И ще ви заселим на земята след тях. Ето това е за онзи, който се бои от Моето величие и заплаха (обет).”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-15
14/Ибрахим-15: И пожелаха (пратениците) завоевание, и се провалиха всички упорити деспоти.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-16
14/Ибрахим-16: След него има ад и поене с гнойна вода.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-17
14/Ибрахим-17: От която ще отпива и едва ще я преглъща, и смъртта (причините за смъртта) ще го настигат от всички страни, ала не ще може да умре (ще желае смъртта, но няма да му се даде възможност да умре). И след това го очаква (тежко, жестоко) мъчение.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-18
14/Ибрахим-18: Делата на онези, които отричат своя Господ, приличат на пепел, която бурен вятър отвява. И нямат власт над нищо от онова, което са придобили. Ето това е дълбока заблуда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: