ар-Раад 6-13, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-250)

ар-Раад: 13/ар-Раад-6, 13/ар-Раад-7, 13/ар-Раад-8, 13/ар-Раад-9, 13/ар-Раад-10, 13/ар-Раад-11, 13/ар-Раад-12, 13/ар-Раад-13, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-250, ар-Раад 6-13
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-6
13/ар-Раад-6: И въпреки, че има много примери за възмездие преди тях, те нетърпеливо (бързо) искат от теб лошото преди доброто. Наистина твоят Господ дава опрощение на хората, въпреки че угнетяват. Несъмнено, отмъщението на Твоя Господ е много жестоко.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-7
13/ар-Раад-7: И неверниците казват: “ Не трябваше ли от неговия Господ да му се свали чудо?” Ти си само един предупредител и за всички племена и народи (по всяко време и във всяка общност) има напътстващ (предупредител).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-8
13/ар-Раад-8: Аллах знае какво носят жените, какво намаляват и какво увеличават техните утроби. При него всяко нещо е с мярка.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-9
13/ар-Раад-9: Знае Той видимото (явното) и невидимото (скритото). Той е Превелик, Всевишeн.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-10
13/ар-Раад-10: Едни и същи са онези от вас, които потулват речта и които я изявяват (открито), и които се укриват през нощта, и които се показват през деня.(Той всичко знае. Стих:9)
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-11
13/ар-Раад-11: Тях (тази общност) ги следят ( пазят Ангели-пазители, които пазят напътстващите на всяко време), наредени (от първия до последния) покрай тях. Пазят ги по повелята на Аллах. Аллах не променя това състояние (не отнема от тази общност духа на напътстващия на това време), докато те не променят онова, което е в душите им (намерението да не прекъсват връзката си с Аллах). И ако Аллах пожелае да накаже една общност, никой не може да предотврати това (да попречи). И за тях няма друг покровител освен Него.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-12
13/ар-Раад-12: Той е, Който ви показва мълнията за страх и надежда и построява (подрежда) натежалите (с дъжд) облаци.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-13
13/ар-Раад-13: Гърмът и ангелите с възхвала Го славят, страхувайки се от Него (от Аллах). И праща Той светкавиците, когато те оспорват Аллах. И поразява с това, когото пожелае. Той е, на когото не е възможно да се противопостави.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: