ар-Раад 35-42, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-254)

ар-Раад: 13/ар-Раад-35, 13/ар-Раад-36, 13/ар-Раад-37, 13/ар-Раад-38, 13/ар-Раад-39, 13/ар-Раад-40, 13/ар-Раад-41, 13/ар-Раад-42, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-254, ар-Раад 35-42
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-35
13/ар-Раад-35: Раят, обещан на богобоязливите, е като градина, сред която текат реки, а плодовете и сянката и са вечни. Това е краят за богобоязливите. А краят на неверниците е Огънят.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-36
13/ар-Раад-36: Дарените с Писание се радват на низпосланото на теб. А на онези от групите, които отричат част от него им кажи: “Повелено ми е да бъда раб единствено на Аллах и да не съдружавам с Него. Аз зова към Него и завръщането ми е при Него (Той е моят покровител, моето убежище и мястото ми за завръщане).”
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-37
13/ар-Раад-37: Така, Ние Го свалихме като един закон на арабски. И ако последваш страстите им подир знанието, което ти се яви, не ще имаш пред Аллах нито покровител, нито закрилник.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-38
13/ар-Раад-38: И преди теб изпратихме пратеници, и на тях им отредихме съпруги и потомство (деца). И не е било (невъзможно е) пратеник да донесе знамение, без позволението на Аллах. Всяко време си има книга, писание.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-39
13/ар-Раад-39: Аллах заличава (унищожава) или утвърждава, каквото пожелае, и от Него е Книгата (майката на всички книги).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-40
13/ар-Раад-40: Ако ти покажем част от онова, което им обещаваме или те приберем преди това, на теб се пада само задачата да разнасяш посланието, а равносметката се пада върху Нас.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-41
13/ар-Раад-41: И нима не виждат, че Ние стесняваме земята по нейните краища? Аллах отсъжда и никой не ще отклони Неговото отсъждане. Той бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-42
13/ар-Раад-42: Онези преди тях също бяха замислили планове (капани), а всъщност на Аллах е целият замисъл. Той знае какво придобива всяка душа. И скоро неверниците ще узнаят за кого е (тая) последна обител.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: