Ибрахим 6-10, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-256)

Ибрахим: 14/Ибрахим-6, 14/Ибрахим-7, 14/Ибрахим-8, 14/Ибрахим-9, 14/Ибрахим-10, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-256, Ибрахим 6-10
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-6
14/Ибрахим-6: И рече Муса на своя народ: “Спомнете си благодатта на Аллах към вас, когато ви избави от хората (близките) на Фараона! Те ви причиняваха най-лошото мъчение, ­ убиваха синовете ви и пощадяваха жените ви. В това има голямо изпитание за вас от вашия Господ.”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-7
14/Ибрахим-7: И вашият Господ ви бе провъзгласил: “Ако сте признателни, с още (благодат) ще ви надбавим. А ако сте неблагодарни, наистина мъчението Ми е сурово.”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-8
14/Ибрахим-8: И Муса рече: “Дори вие и всички по земята да сте неблагодарни, Аллах е пребогат (не се нужнае от благодарността ви), Всеславен е Той.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-9
14/Ибрахим-9: Нима не получихте вестта за онези преди вас ­- народа на Нух и Адитите, и Самудяните, и онези след тях? Знае ги само Аллах. При тях дойдоха техните пратеници с ясни (доказателства) слова, а те си захапаха пръстите (разгневиха се)и казваха: “Ние наистина не вярваме на това, с което сте изпратени, и се съмняваме в това, към което ни зовете, в подозрение сме.”
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-10
14/Ибрахим-10: Пратениците им казаха: “Нима имате съмнение спрямо Аллах -­ Твореца на небесата и на земята? Зове ви Той, за да опрости греховете ви и ви дава отсрочка (срок) до определено време.” Те отвърнаха: “Вие сте само човеци като нас. Искате да ни възспрете (върнете) от онова, на което са служели предците ни. Тогава донесете ни явен довод!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: