Ибрахим 43-52, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-261)

Ибрахим: 14/Ибрахим-43, 14/Ибрахим-44, 14/Ибрахим-45, 14/Ибрахим-46, 14/Ибрахим-47, 14/Ибрахим-48, 14/Ибрахим-49, 14/Ибрахим-50, 14/Ибрахим-51, 14/Ибрахим-52, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-261, Ибрахим 43-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-43
14/Ибрахим-43: Онези, които с вдигнати глави (непрекъснато гледат към небето) бягат.­ Погледът им не може да се върне и сърцата им са пълни с (душевни болести) пороци.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-44
14/Ибрахим-44: И предупреди хората за деня, в който ще дойде при тях мъчението! Тогава угнетителите ще кажат: “Господи наш, забави ни (дай ни време) за кратък срок, та да отвърнем на Твоя зов и да последваме пратениците.” Нима и по-рано не се клехте, че не ще има край за вас?
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-45
14/Ибрахим-45: И се настанихте в обиталищата (местата) на онези, които угнетяваха душите си, и ви се обясни как Ние постъпихме с тях, и ви дадохме примери.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-46
14/Ибрахим-46: И бяха скроили те планове (капани), ала при Аллах е планът (капанът) им (Аллах знае техните замисли), дори те (плановете им) да са такива, че да могат да разрушат (силата им) планините.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-47
14/Ибрахим-47: И никога не смятай, че Аллах нарушава обещанието Си към Своите пратеници! Аллах е всемогъщ, отмъщаващ.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-48
14/Ибрахим-48: И в този ден, когато видът на земята (земното полукълбо), и небесата ще е променен. И ще излязат пред Аллах, Единствения, Погубващия.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-49
14/Ибрахим-49: В този ден ще видиш престъпващите заедно, оковани във вериги.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-50
14/Ибрахим-50: Одеждите им са­ от катран, и лицата им ще ги покрива огънят.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-51
14/Ибрахим-51: (С това мъчение ), въздава Аллах на всяка душа, каквото е придобила (наказание или награда). Наистина Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 14/Ибрахим-52
14/Ибрахим-52: Това (Свещеният Коран) е откровение към хората, с Него да бъдат предупредени и да знаят, че Той (Аллах) е eдинственият Господар, и да поучават мъдрите (на които са им били разкрити тайните).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: