İBRÂHÎM 43-52, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-261)

İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-43, 14/İBRÂHÎM-44, 14/İBRÂHÎM-45, 14/İBRÂHÎM-46, 14/İBRÂHÎM-47, 14/İBRÂHÎM-48, 14/İBRÂHÎM-49, 14/İBRÂHÎM-50, 14/İBRÂHÎM-51, 14/İBRÂHÎM-52, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-261, İBRÂHÎM 43-52
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-43
14/İBRÂHÎM-43: Başlarını dik tutarak (gökyüzüne doğru devamlı bakarak) koşanlar! Onların bakışları, kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile (nefsin afetleriyle) doludur (nefsin afetlerinden ibarettir).
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-44
14/İBRÂHÎM-44: Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: “Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et (bize zaman ver). Senin davetine icabet edelim ve resûllere tâbî olalım.” Daha önce “sizin için bir zeval olmadığına” yemin eden siz değil misiniz?
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-45
14/İBRÂHÎM-45: Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine (yerlerine) yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı. Ve size örnekler verdik.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-46
14/İBRÂHÎM-46: Onlar tuzaklarını (hilelerini) kurmuşlardı. Ve onların tuzakları (hileleri) Allah’ın indindedir (Allah onların tuzaklarını bilir), onların tuzakları (hileleri), dağları yok edecek (güçte) olsa bile...
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-47
14/İBRÂHÎM-47: Öyleyse Allah’ı sakın resûllerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki; Allah, azîzdir, intikam sahibidir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-48
14/İBRÂHÎM-48: O gün arz (yeryüzü) ve semalar, başka bir hale döndürülür (döndürülmüş olur). Ve onlar, Vahid (bir) ve Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkmış olurlar.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-49
14/İBRÂHÎM-49: Ve izin günü, mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-50
14/İBRÂHÎM-50: Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-51
14/İBRÂHÎM-51: (Bu azap), Allah’ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını (ceza veya mükâfat) vermesi içindir. Muhakkak ki; Allah, hesabı çabuk görendir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-52
14/İBRÂHÎM-52: Bu (Kur'ân-ı Kerim), O'nunla uyarılmaları ve O'nun (Allah’ın) tek bir İlâh olduğunun bilinmesi ve ulûl'elbabın (sırların sahiplerinin) tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: