İBRÂHÎM 34-42, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-260)

İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-34, 14/İBRÂHÎM-35, 14/İBRÂHÎM-36, 14/İBRÂHÎM-37, 14/İBRÂHÎM-38, 14/İBRÂHÎM-39, 14/İBRÂHÎM-40, 14/İBRÂHÎM-41, 14/İBRÂHÎM-42, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-260, İBRÂHÎM 34-42
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-34
14/İBRÂHÎM-34: Ve ondan istediğiniz herşeyden size verdi. Ve eğer Allah’ın ni’metini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak insan, gerçekten çok zalim ve çok nankördür (inkârcıdır).
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-35
14/İBRÂHÎM-35: İbrahim (a.s) şöyle demişti: “Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı, putlara tapmaktan içtinap ettir (uzaklaştır).”
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-36
14/İBRÂHÎM-36: Rabbim gerçekten onlar (putlar), insanların çoğunu dalâlete düşürdüler. Artık kim bana tâbî olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki; Sen Gafur'sun, Rahîm'sin.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-37
14/İBRÂHÎM-37: Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye, Senin Beyt-i Haram’ının yanında iskân ettim (yerleştirdim). Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-38
14/İBRÂHÎM-38: Rabbimiz, muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz (alenî olan) şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve sema(lar)da hiçbir şey, Allah’a gizli değildir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-39
14/İBRÂHÎM-39: Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak’ı bağışlayan Allah’a mahsustur. Muhakkak ki; benim Rabbim, duayı mutlaka işitendir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-40
14/İBRÂHÎM-40: Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-41
14/İBRÂHÎM-41: Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-42
14/İBRÂHÎM-42: Ve Allah’ı, zalimlerin yaptığı şeylerden gâfil sanma. Sadece onları, gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder (erteler).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: