RA'D 35-42, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-254)

RA'D: 13/RA'D-35, 13/RA'D-36, 13/RA'D-37, 13/RA'D-38, 13/RA'D-39, 13/RA'D-40, 13/RA'D-41, 13/RA'D-42, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-254, RA'D 35-42
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 13/RA'D-35
13/RA'D-35: Muttakilere vaadolunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimî olan (bahçe) gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir.
Kur'an Dinle: 13/RA'D-36
13/RA'D-36: Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler. Gruplardan, onun bir kısmını inkâr edenlere şöyle de: “Ben, sadece Allah’a kul olmakla ve O'na şirk koşmamakla emrolundum. Ben, O’na davet ederim ve dönüşüm O’nadır (meabım, sığınağım, dönüş yerim O’dur).”
Kur'an Dinle: 13/RA'D-37
13/RA'D-37: İşte böyle O'nu, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tâbî olursan, elbette senin için Allah’tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur.
Kur'an Dinle: 13/RA'D-38
13/RA'D-38: Andolsun, senden önce de resûller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyyet (çocuklar) kıldık. Bir resûl için, Allah’ın izni olmaksızın bir âyet getirmesi olmaz (mümkün değildir). Her zamanın, bir kitabı vardır.
Kur'an Dinle: 13/RA'D-39
13/RA'D-39: Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir).
Kur'an Dinle: 13/RA'D-40
13/RA'D-40: Ve şâyet onlara vaadettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de; artık senin üzerine düşen, sadece tebliğdir. Hesap, Bizim üzerimizedir.
Kur'an Dinle: 13/RA'D-41
13/RA'D-41: Yeryüzüne gelip, onu etrafından (çevresinden) nasıl eksiltiyoruz onlar görmüyorlar mı? Ve Allah, hüküm verir. O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O, hesabı çabuk görendir.
Kur'an Dinle: 13/RA'D-42
13/RA'D-42: Onlardan öncekiler (de) tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar, Allah’ındır (Allah’a aittir). Bütün nefslerin ne kazandığını O, bilir. Ve (bu) yurdun sonu kimindir, kâfirler yakında bilecekler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: