YÛSUF 70-78, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-244)

YÛSUF: 12/YÛSUF-70, 12/YÛSUF-71, 12/YÛSUF-72, 12/YÛSUF-73, 12/YÛSUF-74, 12/YÛSUF-75, 12/YÛSUF-76, 12/YÛSUF-77, 12/YÛSUF-78, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-244, YÛSUF 70-78
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-70
12/YÛSUF-70: Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kabını, kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin: “Ey kafile, muhakkak ki; siz gerçekten hırsızlarsınız!” diye seslendi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-71
12/YÛSUF-71: Onlara dönerek: “Kaybettiğiniz nedir?” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-72
12/YÛSUF-72: “Melik’in su kabını kaybettik.” dediler. Kim onu getirirse (ona) bir deve yükü (erzak) var. Ve ben, ona kefilim.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-73
12/YÛSUF-73: Allah’a andolsun ki; siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. Ve biz, hırsız değiliz (olmadık).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-74
12/YÛSUF-74: “Eğer siz yalan söylüyorsanız, o taktirde onun cezası nedir?” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-75
12/YÛSUF-75: “Onun cezası, o taktirde yükünde (kayıp eşya) bulunan kişinin kendisidir (kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur). Biz, zalimleri işte böyle cezalandırırız.” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-76
12/YÛSUF-76: Böylece (aramaya) kardeşinin heybesinden önce onların (diğer kardeşlerinin) heybeleri ile başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah’ın dilemesi hariç Melik’in milletinde (kurallarında) kardeşini (tutmak, alıkoymak) olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-77
12/YÛSUF-77: Şöyle dediler: “Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı.” Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. (İçinden dedi ki:) “Sizin durumunuz daha fena, Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-78
12/YÛSUF-78: “Ey azîz (vezir)! Gerçekten onun çok yaşlı, büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al (tut). Muhakkak ki; biz seni muhsinlerden görüyoruz.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: