YÛSUF 64-69, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-243)

YÛSUF: 12/YÛSUF-64, 12/YÛSUF-65, 12/YÛSUF-66, 12/YÛSUF-67, 12/YÛSUF-68, 12/YÛSUF-69, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-243, YÛSUF 64-69
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-64
12/YÛSUF-64: (Yâkub a.s) şöyle) dedi: “Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve O rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-65
12/YÛSUF-65: Ve yüklerini (metalarını) açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: “Ey babamız! Daha ne isteriz. Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize (gene) erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Ve (erzakımızı) bir deve yükü (daha) arttırırız. İşte bu az bir miktardır.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-66
12/YÛSUF-66: (Yâkub a.s): “Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair, Allah adına bir misak (kesin söz) verinceye kadar onu sizinle asla göndermem.” dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: “Allah bizim söylediklerimize vekildir.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-67
12/YÛSUF-67: Ve şöyle dedi: “Ey oğullarım! Bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah’tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah’a aittir. Ben, O’na tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de, O’na tevekkül etsinler.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-68
12/YÛSUF-68: Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu, Allah’tan olan bir şeyi onlardan gidermedi (onlara bir fayda vermedi). Ancak (bu), Yâkub (a.s) nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki; o, Biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-69
12/YÛSUF-69: Yusuf (a.s)’ın huzuruna girdikleri zaman (öz) kardeşini yanına aldı. “Gerçekten ben senin kardeşinim, artık onların yaptıkları şeylere üzülme.” dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: