ар-Раад 19-28, Свещеният Коран (Джуз'-13, страница-252)

ар-Раад: 13/ар-Раад-19, 13/ар-Раад-20, 13/ар-Раад-21, 13/ар-Раад-22, 13/ар-Раад-23, 13/ар-Раад-24, 13/ар-Раад-25, 13/ар-Раад-26, 13/ар-Раад-27, 13/ар-Раад-28, Свещеният Коран, Джуз'-13, страница-252, ар-Раад 19-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-19
13/ар-Раад-19: И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господ е истината, е като онзи, който е слепец (не вижда)? Ала поучават се само разумните хора (на които Аллах им е разкрил тайните и те постоянно Го споменават).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-20
13/ар-Раад-20: Те спазват обета си пред Аллах (отдават духа, тялото, душата и волята си на Аллах). И не нарушават договора си (да отдадат и свободната си воля на Аллах).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-21
13/ар-Раад-21: И те свързват с Аллах ( отдават на Аллах, преди смъртта да е дошла) онова (духа, духовното тяло), което Аллах повелява да се свърже с Него. Боят се от своя Господ и се страхуват от лошата равносметка (да бъдат хвърлени в Ада).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-22
13/ар-Раад-22: Те с търпение и желание се стремят към Лика на своя Господ (желаят да достигнат Лика на Аллах и да Го видят), и отслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, с което Ние сме ги дарили, и отвръщатат на злото с добро. За тях има (хубав) край.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-23
13/ар-Раад-23: Райските градините на Адн. Ще влязат в тях (в градините на Адн) онези сред техните бащи, съпруги и потомци, които са просветени, праведни. И ангелите ще влязат при тях от всички врати.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-24
13/ар-Раад-24: .“Мир вам, че бяхте търпеливи на земята! И колко прекрасно е последствието от това!”
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-25
13/ар-Раад-25: Те, след обета си (че ще отдадат на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля), нарушават договора си с Аллах (не отдават на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля). И прекъсват онова, което Аллах повелява да се свърже (не отдават духа си на Аллах), и сеят по земята развала (защото пречат и на другите хора да тръгнат по пътя, който води към Аллах). За тях е проклятието и за тях е лошото място (Адът).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-26
13/ар-Раад-26: Аллах увеличава препитанието или намалява препитанието, на когото пожелае. И радват се те на (задоволява ги) земния живот. А земният живот пред отвъдния не е нищо друго, освен (кратко) наслаждение.
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-27
13/ар-Раад-27: И казват неверниците: “Защо не му бе низпослано знамение (чудо) от неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а който се обърне към Него, свързва със Себе си (напътва го към Себе си).
Слушайте Коран: 13/ар-Раад-28
13/ар-Раад-28: Те са истинските вярващи и сърцата им са задоволени със споменаването на Аллах. Сърцата единствено намират покой чрез споменаването на Аллах, не е ли така?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: