ат-Тахрим, Сура Възбраната (Коран: Сура 66-ат-Тахрим)

66/ат-Тахрим-1: Я eйюхeн нeбийю лимe тухaрриму ма eхaллaллаху лeк(лeкe), тeбтeги мeрдатe eзуаcик(eзуаcикe), уaллаху гaфурун рaхим(рaхимун). , 66/ат-Тахрим-2: Кaд фaрaдaллаху лeкум тeхиллeтe eйманикум, уaллаху мeулакум, уe хууeл aлимул хaким(хaкиму). , 66/ат-Тахрим-3: Уe из eсeррeн нeбийю ила бa’дъ eзуаcихи хaдиса(хaдисeн), фe лeмма нeббeeт бихи уe aзхeрeхуллаху aлeйхи aррeфe бa’дaху уe a’рaдa aн бa’д(бa’дън), фe лeмма нeббeeха бихи калeт мeн eнбeeкe хаза, калe нeббeeнийeл aлимул хaбир(хaбиру).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тахрим, Сура Възбраната (Коран: Сура 66-ат-Тахрим)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-1
66/ат-Тахрим-1: О, Пророче, защо си възбраняваш като грешно онова, което Аллах ти е разрешил, стремейки се да угодиш на своите съпруги. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-2
66/ат-Тахрим-2: И Аллах, ви наложи изкупление при (безпричинно) отмятане от вашите клетви. И Аллах е вашият Покровител. Той е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-3
66/ат-Тахрим-3: Пророкът тайно довери на някои от своите съпруги новина. А когато те я съобщиха на друг Аллах му разкри това, тогава той (Пророкът) сподели част и избягна друга. И щом й го съобщи, тя рече: “Кой ти го съобщи?” Рече (Пророкът): “Съобщи ми го Премъдрият, Всезнаещият.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-4
66/ат-Тахрим-4: И двете се покайте пред Аллах, защото сърцата ви са се подвели. А ако си помагате взаимно срещу него (Пророка), то Аллах е неговият Покровител, и Джибрил (Гавраил), и праведните от вярващите, освен това и ангелите са (му) помощници.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-5
66/ат-Тахрим-5: И ако (той) се разведе с вас, неговият Господ може да му дари в замяна съпруги, по-добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи, покорни, разкайващи се, служещи (на Аллах), говеещи, омъжвани преди и девици.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-6
66/ат-Тахрим-6: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели. И те не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им е заповядано.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-7
66/ат-Тахрим-7: О, неверници (отричащи), не се оправдавайте в Този ден! Ще ви се въздаде само онова, което сте вършили.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-8
66/ат-Тахрим-8: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), покайте се пред Аллах с искрено покаяние (насух) и надявайки се вашият Господ да отмахне от вас прегрешенията ви, и да ви въздаде Градините на Рая, сред които текат реки. В този ден Аллах не ще посрами Пророка и вярващите заедно с него. Светлината им ще се устремява пред тях и в десниците им и ще казват: “Господи, придай ни още светлина и ни опрости (превърни греховете ни в добрини)! Наистина Ти над всяко нещо имаш сила”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-9
66/ат-Тахрим-9: О, Пророче, бори се с неверниците и с лицемерите, и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. И колко лоша е тази участ.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-10
66/ат-Тахрим-10: И даде Аллах пример на неверниците с жената на Нух (Ной) и жената на Лут. Те бяха омъжени за двама Наши праведни раби, но им измениха. И с нищо те не ги избавиха от Аллах, и им бе речено: “Влезте в Огъня с другите влизащи”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-11
66/ат-Тахрим-11: И даде Аллах пример на вярващите с жената на Фараона, която рече: “Господи мой, построй ми дом при Теб, в Рая и ме спаси от Фараона и от неговите дела, и от хората-угнетители”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-12
66/ат-Тахрим-12: И с Мария, дъщерята на Имран, която пазеше целомъдрието си, и заради това вдъхнахме в нея от Нашия Дух. И повярва тя в Словата на своя Господ, и в Неговите писания, и бе от набожните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: