ал-Адиат, Сура Препускащите (Коран: Сура 100-ал-Адиат)

100/ал-Адиат-1: Уeл адияти дaбха(дaбхaн)., 100/ал-Адиат-2: Фeл мурияти кaдха(кaдхaн)., 100/ал-Адиат-3: Фeл мугирати субха(субхaн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Адиат, Сура Препускащите (Коран: Сура 100-ал-Адиат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-1
100/ал-Адиат-1: Кълна се в търчащите с пръхтене.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-2
100/ал-Адиат-2: И после в бързо удрящите се, които пръскат искри.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-3
100/ал-Адиат-3: И в прииждащите внезапно сутрин.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-4
100/ал-Адиат-4: И така вдигащите с това прахоляк.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-5
100/ал-Адиат-5: И после с това се врязаха в общността.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-6
100/ал-Адиат-6: Наистина човекът е голям неблагодарник към своя Господ.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-7
100/ал-Адиат-7: И наистина той сам е свидетел на това.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-8
100/ал-Адиат-8: И наистина силна е любовта му към благата.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-9
100/ал-Адиат-9: Нима не знат, когато бъдат изкарани от гробовете им?
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-10
100/ал-Адиат-10: И когато бъде разкрито това, което е в гърдите (добрата и злата мисьл, намеренията).
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-11
100/ал-Адиат-11: И наистина Техния Господ е всезнаещ за тях в този Ден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: