ал-Адиат-5, Сура 100-Препускащите (ал-Адиат) стих-5

100/ал-Адиат-5: И после с това се врязаха в общността. (българската транслитерация: Фe уeсaтнe бихи джeм’а(джeм’aн). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Адиат-5
Сура 100-Препускащите (ал-Адиат) стих-5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
българската транслитерация: Фe уeсaтнe бихи джeм’а(джeм’aн).
И после с това се врязаха в общността.ал-Адиат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: