Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-600), ал-Адиат 10-11, ал-Кариа 1-11, ат-Такасур 1-8

ал-Адиат: 100/ал-Адиат-10, 100/ал-Адиат-11, ал-Кариа: 101/ал-Кариа-1, 101/ал-Кариа-2, 101/ал-Кариа-3, 101/ал-Кариа-4, 101/ал-Кариа-5, 101/ал-Кариа-6, 101/ал-Кариа-7, 101/ал-Кариа-8, 101/ал-Кариа-9, 101/ал-Кариа-10, 101/ал-Кариа-11, ат-Такасур: 102/ат-Такасур-1, 102/ат-Такасур-2, 102/ат-Такасур-3, 102/ат-Такасур-4, 102/ат-Такасур-5, 102/ат-Такасур-6, 102/ат-Такасур-7, 102/ат-Такасур-8, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-600, ал-Адиат 10-11, ал-Кариа 1-11, ат-Такасур 1-8
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-10
100/ал-Адиат-10: И когато бъде разкрито това, което е в гърдите (добрата и злата мисьл, намеренията).
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-11
100/ал-Адиат-11: И наистина Техния Господ е всезнаещ за тях в този Ден.

ал-Кариа

Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-2
101/ал-Кариа-2: Какво е кариа?
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-3
101/ал-Кариа-3: И откъде да знаеш ти какво е кариа? ­
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-4
101/ал-Кариа-4: И в този Ден, хората ще бъдат като пръснати пеперуди
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-5
101/ал-Кариа-5: И планините (като разпръсната в различни цветове вълна) ще бъдат.
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-6
101/ал-Кариа-6: Но, за онзи чиито везни натежат (извьршените добрини са повече от злините).
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-7
101/ал-Кариа-7: Именно той, ще е в живот със задоволство.
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-8
101/ал-Кариа-8: И чиито везни олекнат (извьршените добрини са по-малко от злините).
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-9
101/ал-Кариа-9: Вече неговата майка (закрила), то това е хавие (огънят на Ада).
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-10
101/ал-Кариа-10: А откъде да знаеш ти какво е хавие? ­
Слушайте Коран: 101/ал-Кариа-11
101/ал-Кариа-11: (Това е) един пламтящ, изгарящ огън.

ат-Такасур

Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-1
102/ат-Такасур-1: И хваленето с изобилието ( на блага, имущество, деца) ви увлече.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-2
102/ат-Такасур-2: Даже и посощението на гробовете (на починалите ви, с тяхното множество)
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-3
102/ат-Такасур-3: И не! Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-4
102/ат-Такасур-4: И отново не! (Че това не е така) Скоро ще узнаете.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-5
102/ат-Такасур-5: И не, ако знаехте с близкото (достоверното) знание.
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-6
102/ат-Такасур-6: И неизбежно ще видите джахим (пламтящия огън).
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-7
102/ат-Такасур-7: После наистина ще го видите с по-близкото знание (с очите си).
Слушайте Коран: 102/ат-Такасур-8
102/ат-Такасур-8: И после наистина ще бъдете разпитани в Съдния Ден от дадените ви блага.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: