Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-583), ан-Наба 31-40, ан-Назиат 1-15

ан-Наба: 78/ан-Наба-31, 78/ан-Наба-32, 78/ан-Наба-33, 78/ан-Наба-34, 78/ан-Наба-35, 78/ан-Наба-36, 78/ан-Наба-37, 78/ан-Наба-38, 78/ан-Наба-39, 78/ан-Наба-40, ан-Назиат: 79/ан-Назиат-1, 79/ан-Назиат-2, 79/ан-Назиат-3, 79/ан-Назиат-4, 79/ан-Назиат-5, 79/ан-Назиат-6, 79/ан-Назиат-7, 79/ан-Назиат-8, 79/ан-Назиат-9, 79/ан-Назиат-10, 79/ан-Назиат-11, 79/ан-Назиат-12, 79/ан-Назиат-13, 79/ан-Назиат-14, 79/ан-Назиат-15, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-583, ан-Наба 31-40, ан-Назиат 1-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-31
78/ан-Наба-31: И наистина за богобоязливите (притежателите на таква) има спасение (печалба).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-32
78/ан-Наба-32: Има градини и лозя.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-33
78/ан-Наба-33: И красиви девствени връстнички.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-34
78/ан-Наба-34: И пълни чаши.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-35
78/ан-Наба-35: Не ще чуят там нито празнословие, нито лъжа.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-36
78/ан-Наба-36: (Това са) даровете на твоя Господ, ­ срещу равносметката.­
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-37
78/ан-Наба-37: (Аллах) е Всемилостивият Господ на небесата и на земята, и на всичко между тях,. (Никой) не притежава обръщение от Негова страна.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-38
78/ан-Наба-38: И в този Ден, Духът (на духовния Водач на времето) и ангелите (държащи Трона) ще се възправят в редица. Не ще продума никой, освен комуто Всемилостивият позволи, и той (който е с позволение да говори) само за опрощение ще говори.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-39
78/ан-Наба-39: Ето това е Денят на истината (когато се целуне ръката на духовния учител и го последваме, за да можем да се отдадем на Аллах). А който пожелае (да достигне Аллах), ще избере за себе си пътя водещ към Господа, а който срещне Лика на Аллах, то (Аллах) ще го приюти (ще му бъде убежище).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-40
78/ан-Наба-40: И наистина предупредихме ви за близко мъчение. И в този ден всеки ще види какво е сторил с ръцете си. И неверникът ще каже: “Де да бях пръст!”

ан-Назиат

Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-1
79/ан-Назиат-1: Кълна се в изтръгващите с все сила.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-2
79/ан-Назиат-2: И в изваждащите нежно (без да унижават).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-3
79/ан-Назиат-3: И в спускащите се бързо.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-4
79/ан-Назиат-4: И в гонещите се в надпревара (се кълна).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-5
79/ан-Назиат-5: И в изпълняващите (управляващи и изпълняващи заповедите) повелите.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-6
79/ан-Назиат-6: И в този ден, ще разтърси тресящият.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-7
79/ан-Назиат-7: И ще последва второ разтърсване (след първото).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-8
79/ан-Назиат-8: И сърцата в този Ден ще тръпнат (от страх) силно.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-9
79/ан-Назиат-9: И погледите им ще бъдат объркани от страх.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-10
79/ан-Назиат-10: Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното (от телата в гробовете ни).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-11
79/ан-Назиат-11: Нима, след като бяхме прогнили кости?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-12
79/ан-Назиат-12: И ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба”.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-13
79/ан-Назиат-13: А всъщност то е само един момент
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-14
79/ан-Назиат-14: И ето, тогава всички са върху земята (пръстта)!
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-15
79/ан-Назиат-15: Стигна ли до теб разказът за Муса (Мойсей)?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: