Худ, Сура Худ (Коран: Сура 11-Худ)

11/Худ-1: Eлиф лям ра китабун ухкимeт аятуху суммe фуссълeт мин лeдун хaкимин хaбир(хaбирин). , 11/Худ-2: Eлла тa’буду иллaллах(иллaллахe), иннeни лeкум минху нeзирун уe бeшир(бeширун). , 11/Худ-3: Уe eнистaгфиру рaббeкум суммe тубу илeйхи юмeтти’кум мeтаaн хaсeнeн ила eджeлин мусeммeн уe ю’ти куллe зи фaдлин фaдлeх(фaдлeху), уe ин тeуeллeу фe инни eхафу aлeйкум aзабe йeумин кeбир(кeбирин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Худ, Сура Худ (Коран: Сура 11-Худ)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 11/Худ-1
11/Худ-1: Алиф. Лам. Ра. Това е книга, знаменията на която бяха утвърдени и последователно разкрити от Премъдрия и Всезнаещия.
Слушайте Коран: 11/Худ-2
11/Худ-2: (Тази книга е) за да не бъдете раби на друг, освен на Аллах и неизбежно ­аз съм за вас предупредител и благовестител от Него. ­
Слушайте Коран: 11/Худ-3
11/Худ-3: И за да молите опрощение от вашия Господ и сетне да се покаете пред Него. Той ще ви осигури препитание за определен срок и ще даде на всеки, сторил благо заслужената благодат. А ако се отвърнете (обърнете гръб), ­страх ме е за вас от мъчение в съдния ден.
Слушайте Коран: 11/Худ-4
11/Худ-4: При Аллах е вашето завръщане. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 11/Худ-5
11/Худ-5: И не се ли опитват те да се скрият под дрехите си от него (от Аллах)? Той (Аллах) знае какво те спотайват и какво показват. Наистина Той знае всичко скрито в душите им.
Слушайте Коран: 11/Худ-6
11/Худ-6: И Аллах дава (на Аллах принадлежи) препитанието на всяко едно живо същество по земята. И Той знае неговото постоянно и временно убежище. Всичко е в ясната книга.
Слушайте Коран: 11/Худ-7
11/Худ-7: И за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние, Той сътвори небесата и земята за шест дни, а Неговият Престол бе върху водата. И ако кажеш: “Ще бъдете възкресени след смъртта.”, онези, които не вярват (отричат) непременно (така) ще рекат: “Това е само явна магия.”
Слушайте Коран: 11/Худ-8
11/Худ-8: А ако забавим за тях (отклоним от тях) мъчението за определено време, непременно ще рекат: “Какво го задържа (забавя)?” В деня, в който ги сполети мъчението, то наистина не ще бъде отклонено от тях и ще ги обгърне онова, на което са се присмивали.
Слушайте Коран: 11/Худ-9
11/Худ-9: И ако дадем на човека да вкуси милост от Нас, а после му я отнемем, той става отчаян неблагодарник (неверник).
Слушайте Коран: 11/Худ-10
11/Худ-10: И ако му дадем да вкуси благодат след немотия, която го е засегнала, казва: “Отидоха си злините от мен.” Несъмнено той е безсрамен самохвалко.
Слушайте Коран: 11/Худ-11
11/Худ-11: Освен онези, които са търпеливи и вършат праведни дела (изчистват душевните си пороци). За тях има опрощение (греховете им се превръщат в добрини) и голяма награда (дар).
Слушайте Коран: 11/Худ-12
11/Худ-12: Заради думите им: “Защо не му бе спуснато съкровище или не дойде заедно с него ангел?” ще ти се свива сърцето и може би ти ще изоставиш част от онова, което ти е разкрито. Ти си само един пратеник (предупредител), Аллах се разпорежда с всяко нещо.
Слушайте Коран: 11/Худ-13
11/Худ-13: Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи: “Донесете тогава десет сури (стихове) подобни на неговите ­ измислени ­и позовете, когото можете, освен Аллах, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 11/Худ-14
11/Худ-14: И ако тогава не могат да ви откликнат, знайте, че (това) бе низпослано само със знанието на Аллах и, че няма друг Бог освен Него! А вие отдадохте ли Му се вече (станахте ли от отдадените Нему)?
Слушайте Коран: 11/Худ-15
11/Худ-15: На онези, които желаят земния живот и неговата украса, Ние ще платим (дадем) за деянията още там (на земята). И не ще бъдат ощетени.
Слушайте Коран: 11/Худ-16
11/Худ-16: Те са, за които в отвъдния живот ще има само Огън. И всичките им деяния там (на земята) ще отидат напразно и каквото са вършили е неприемливо (невалидно).
Слушайте Коран: 11/Худ-17
11/Худ-17: Нима вече я чете свидетел от Него (от Аллах) или има ясен знак от своя Господ? А преди нея като упътване и благодат книгата на Муса я имаше. Те вярват в нея. А който от племената не вярва в нея и на когото му е обещан Огънят (той ли е с ясен довод от Господ). Не се съмнявай вече в нея! Защото това е истината от твоя Господ, ала повечето хора не желаят да повярват.
Слушайте Коран: 11/Худ-18
11/Худ-18: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах? Тези ще бъдат доведени при техния Господ и свидетелите ще рекат: “Тези са, които лъжеха за своя Господ.” Да, проклятието на Аллах е за угнетителите.
Слушайте Коран: 11/Худ-19
11/Худ-19: Те са, които отклоняват от пътя на Аллах (пречат на човека да намери духовния си учител и така духът му да се отдели от физическото тяло и да стигне до пътя, водещ към Аллах). Стремят се да изкривят (изопачат) истината (достигането на духа в земния живот до Аллах) и те отричат отвъдния живот.
Слушайте Коран: 11/Худ-20
11/Худ-20: Те не могат да оставят (Аллах) безсилен на земята и те не са имали други покровители, освен Аллах. На тях ще им се увеличи в пъти мъчението. И те не намериха сила да чуят (не заработи слуха им), и не успяха да видят (не заработи зрението им).
Слушайте Коран: 11/Худ-21
11/Худ-21: Тези са, които погубиха душите си и се отдалечи (отиде си) от тях онова, което измисляха.
Слушайте Коран: 11/Худ-22
11/Худ-22: Без съмнение, в отвъдния живот те ще са най-губещите.
Слушайте Коран: 11/Худ-23
11/Худ-23: А които вярват ( желаят да достигнат Аллах преди да е дошла смъртта) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) и се покоряват (смирени и благодарни) на своя Господ, тези са обитателите на Рая. ­ Там те ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 11/Худ-24
11/Худ-24: Отношението между тези две групи хора е като отношението между зрящия и слепия, чуващия и глухия. Нима тяхното състояние е еднакво? И не ще ли се поучите веке?
Слушайте Коран: 11/Худ-25
11/Худ-25: И изпратихме Нух (Ной) при неговия народ: “Аз съм за вас един явен предупредител”.
Слушайте Коран: 11/Худ-26
11/Худ-26: За да не служите на друг освен на Аллах (явно ви предупреждавам). Наистина се страхувам за вас от мъчение в съдния ден.”
Слушайте Коран: 11/Худ-27
11/Худ-27: И тогава знатните от народа му, които не вярваха, казаха: “Виждаме, че си само един човек като нас. Не виждаме да те следват някои от нас, освен най-презрените (бедни, слаби, нуждаещи се) с прибързано мнение и не виждаме да ни превъзхождате. Дори ви мислим за лъжци.”
Слушайте Коран: 11/Худ-28
11/Худ-28: Кажи : “О, народе мой! Това ли е вашето виждане? Ако имам ясен знак от моя Господ и ми е дал от Себе Си милост, скрита за вас, смятате ли, че ще ви я натрапим (налагаме) щом се противите?
Слушайте Коран: 11/Худ-29
11/Худ-29: О, народе мой, не искам от вас богатство (материални блага) за това (нещата, които ви разкривам). Моята награда е единствено от Аллах. И не ще да прогоня (отблъсна) онзи, които вярват ( желаят да достигнат Аллах). Наистина те ще срещнат своя Господ (духовните им тела ще се слеят с Него в земния живот). Ала аз ви виждам като невеж народ.
Слушайте Коран: 11/Худ-30
11/Худ-30: О, народе мой, и кой ще ме защити пред Аллах, ако ги прогоня? И не ще ли се поучите веке?
Слушайте Коран: 11/Худ-31
11/Худ-31: И не ви казвам: “При мен са съкровищниците на Аллах.” И не зная неведомото. И не казвам: “Аз съм ангел.” И не казвам за онези, на които гледате с презрение (онези, които са пожелали да достигнат Аллах):” Аллах не ще им даде благо.” Аллах най-добре знае какво имат в душите си. В такъв случай (ако не говоря истината) аз ще съм от угнетителите.”
Слушайте Коран: 11/Худ-32
11/Худ-32: Казаха: “О, Нух, ти спореше (се караше) с нас и все повече ни оспорвашe. Ако си от благодеятелните донеси ни онова, с което ни заплашваш!”
Слушайте Коран: 11/Худ-33
11/Худ-33: И каза така: “Само Аллах може да ви го донесе, ако пожелае. А вие не може да оставите (Аллах) безсилен.
Слушайте Коран: 11/Худ-34
11/Худ-34: И не ще ви помогне моят съвет, дори и да (искам) да ви посъветвам, ако Аллах иска ( ви позволи) да блудствате, то моят съвет не ще ви помогне. Той е вашият Господ и при Него ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 11/Худ-35
11/Худ-35: Или казват: “Той го е измислил.” Кажи: “Ако аз съм го измислил, моето наказание принадлежи на мен. Аз съм далече от вашите престъпвания.”
Слушайте Коран: 11/Худ-36
11/Худ-36: И бе разкрито на Нух: ”Освен онези от твоя народ, които вече са повярвали (обърнали се към Него), другите никога няма да повярват (се обърнат). Не се опечалявай заради онова, което са извършили!
Слушайте Коран: 11/Худ-37
11/Худ-37: С Нашето откровение и контрол построй (направи) Ковчега и не се обръщай към Мен за угнетителите! Те наистина ще бъдат удавени.”
Слушайте Коран: 11/Худ-38
11/Худ-38: И когато той правеше Ковчега, знатните от неговия народ му се подиграваха всеки път, когато минаваха край него. Рече им (Нух): “Щом се подигравате с нас и ние ще ви се подиграваме, както вие правите.
Слушайте Коран: 11/Худ-39
11/Худ-39: И скоро ще узнаете при кого ще дойде опозоряващо мъчение и ще го сполети безкрайно страдание.
Слушайте Коран: 11/Худ-40
11/Худ-40: И когато дойде Нашата повеля, кипна пещта. Казахме: “Качи в него по една двойка (мъжко и женско) от всичко, семейство си и вярващите, освен онези, които бяха споменати (че ще бъдат удавени- стих: 37).” Ала малцина повярваха заедно с него.
Слушайте Коран: 11/Худ-41
11/Худ-41: И рече: “Качете се на него! В името на Аллах той ще плава и ще се закотви. Моят Господ е опрощаващ, милосърден (пращащ светлината).”
Слушайте Коран: 11/Худ-42
11/Худ-42: И плава (ковчегът) с тях по вълни като планини. И Нух призова своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!”
Слушайте Коран: 11/Худ-43
11/Худ-43: Рече (синът на Нух): “Ще се кача на планина, която ще ме защити от водата.” Рече (Нух): “Днес няма защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той (Аллах) помилва.” И ги разделиха вълните и така той бе от удавените.
Слушайте Коран: 11/Худ-44
11/Худ-44: И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” “О, небе, задръж (водата си)!” И спадна водата и се изпълни повелята. И (ковчегът) заседна върху (планината) Джуди. И бе казано: „Народът –угнетител да е настрани!”
Слушайте Коран: 11/Худ-45
11/Худ-45: И позова Нух своя Господ, и рече: “Господи, синът ми е от моето семейство. Твоето обещание винаги е истина и Ти си най-мъдрият Съдник.”
Слушайте Коран: 11/Худ-46
11/Худ-46: Рече (Аллах): “О, Нух, той не е от твоето семейство. Неговото деяние не е праведно. И не искай от Мен нещо, за което нямаш знание! Поучавам те да не бъдеш от невежите.”
Слушайте Коран: 11/Худ-47
11/Худ-47: Рече (Нух): “Господи, моля Те, опази ме да не искам от Теб нещо, за което нямам знание! И ако не бе Твоето опрощение и помилване, аз ще съм от губещите.”
Слушайте Коран: 11/Худ-48
11/Худ-48: И речено бе: “О, Нух, слез с мир от Нас и с благослов над теб и над онези (общности), които са с теб! А и на други общности ще дадем да се понаслаждават. После ще ги сполети болезнено мъчение от Нас.
Слушайте Коран: 11/Худ-49
11/Худ-49: Тези са от вестите на неведомото, които Ние ти разкриваме. До тогава не ги знаехте нито ти, нито твоят народ. Затова търпи! Несъмнено (щастливият) край принадлежи на богобоязливите, притежателите на таква (онези, които се боят да не изгубят милостта и покровителството на Аллах).”
Слушайте Коран: 11/Худ-50
11/Худ-50: И на адитите ­брат им Худ рече: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг Бог освен Него. Вие сте само клеветници.”
Слушайте Коран: 11/Худ-51
11/Худ-51: О, народе мой, не искам от вас (дар) отплата (за това). Моята отплата е единствено от Онзи, Който ме е сътворил. Нима още не проумявате?
Слушайте Коран: 11/Худ-52
11/Худ-52: О, народе мой, молете за опрощение вашия Господ и се покайте (пред водителя се покайте и споменавайте името на Аллах), и ще ви изпрати Той обилен дъжд (благодат) от небето, и ще надбави сила към вашата сила! И не обръщайте гръб (не бъдете от престъпващите)!”
Слушайте Коран: 11/Худ-53
11/Худ-53: Рекоха: “О, Худ, ти не ни донесе ясен знак (чудо) и не ще изоставим нашите божества заради твоите слова. И не вярваме на теб.
Слушайте Коран: 11/Худ-54
11/Худ-54: Само бихме казали, че те е поразило със зло някое от нашите божества.” Рече им: “Призовавам за свидетел Аллах и вие свидетелствайте, че съм (далеч) невинен за онова, което съдружавате.”
Слушайте Коран: 11/Худ-55
11/Худ-55: Хайде, скройте номера срещу мен всички, заедно с тях (идолите), освен Него (Аллах)! И не ми давайте отсрочка!
Слушайте Коран: 11/Худ-56
11/Худ-56: И наистина аз се уповавам на Аллах, моят и вашият Господ. Няма живо същество (създание) на земята, което Той (Всевишния Аллах) да не държи под Своята власт. Моят Господ е на Правия път (контролът на пътя е у Него).
Слушайте Коран: 11/Худ-57
11/Худ-57: И ако, въпреки всичко, обърнете гръб, аз ­вече ви съобщих онова, с което бях пратен при вас. И ще ви подмени моят Господ с друг народ. И с нищо не ще можете му навредите. И неизбежно моят Господ пази (опазва) всяко нещо.”
Слушайте Коран: 11/Худ-58
11/Худ-58: И когато Нашата повеля дойде, с милост от Нас спасихме Худ заедно с онези, които бяха повярвали. И ги избавихме от сурово (много тежко) мъчение.
Слушайте Коран: 11/Худ-59
11/Худ-59: И така адитите съзнателно отрекоха знаменията на своя Господ и се възпротивиха (въстанаха) срещу Неговите пратеници, и следваха повелята на всички упорити деспоти.
Слушайте Коран: 11/Худ-60
11/Худ-60: И ги последва проклятие на този свят и в Деня на възкресението. А адитите отрекоха своя Господ. Не е ли така? Адитите, народът на Худ, останаха далеч (от милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 11/Худ-61
11/Худ-61: И на самудяните брат им Салих рече: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Няма за вас друг Бог освен Него. Той ви сътвори от земята и ви засели на нея. Затова Го молете за опрощение и се покайте пред Него (обърнете се към Аллах)! Моят Господ е наблизо и откликва (на молитвите).”
Слушайте Коран: 11/Худ-62
11/Худ-62: Рекоха: “О, Салих, преди това ти беше този, на който възлагахме надежди. Нима ни забраняваш да служим на онова, на което служеха нашите предци? Съмняваме се в онова, към което ни призоваваш.”
Слушайте Коран: 11/Худ-63
11/Худ-63: Салих рече: “О, народе мой! Ако имам ясен знак от моя Господ и ми е дал от Себе Си милост пак ли такова ви е виждането? И кой може да ме защити от Аллах, ако Му се възпротивя? В такъв случай вие само ще ме отдалечите от благото още повече.
Слушайте Коран: 11/Худ-64
11/Худ-64: О, народе мой, тази (женска) камила, създание на Аллах, е знамение (чудо) за вас. Оставете я да пасе по земята на Аллах и не я докосвайте със зло, иначе ще ви обхване близко мъчение!”
Слушайте Коран: 11/Худ-65
11/Худ-65: Въпреки това я заклаха и той (Салих) каза: “Наслаждавайте се в своя дом (още) три дена! Това не е лъжливо обещание.”
Слушайте Коран: 11/Худ-66
11/Худ-66: И когато Нашата повеля дойде, с милост от Нас, спасихме Салих и онези, които вярваха с него. Избавихме ги и от позора на сетния ден. Твоят Господ е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 11/Худ-67
11/Худ-67: И (много силен, страшен) вик обхвана (погуби) онези, които угнетяваха, и осъмнаха безжизнени в страната си.
Слушайте Коран: 11/Худ-68
11/Худ-68: Сякаш не бяха пребивавали (живяли )там. Не отрекоха ли самудяните своя Господ? Самудяните останаха далече от (Аллах). Не е ли така?
Слушайте Коран: 11/Худ-69
11/Худ-69: И дойдоха Нашите пратеници с блага вест при Ибрахим. Казаха: “Мир!” Той (Ибрахим) отвърна: “Мир!” (поздравиха се). И не се забави да поднесе едно печено теле.
Слушайте Коран: 11/Худ-70
11/Худ-70: И когато видя, че ръцете им не посягат към него, това не му хареса и спотаи страх от тях. (Те) рекоха: “Не се страхувай! Ние сме пратени при народа на Лут.”
Слушайте Коран: 11/Худ-71
11/Худ-71: А жена му, която стоеше права се усмихна. И тогава я благовестихме за Исак а подир Исак и за Якуб.
Слушайте Коран: 11/Худ-72
11/Худ-72: Тя рече: “Чудно! Аз ли ще родя на тази стара възраст? И съпругът ми също е старец? Наистина това е някакво чудо.”
Слушайте Коран: 11/Худ-73
11/Худ-73: (Ангелите) рекоха : “Нима те учудва повелята на Аллах? О, стопани на този дом, милостта на Аллах и Неговата благословия са над вас. Наистина Той е Всеславен, Предостоен.”
Слушайте Коран: 11/Худ-74
11/Худ-74: И когато уплахата напусна Ибрахим и благата вест дойде при него, той настоя пред Нас за народа на Лут.
Слушайте Коран: 11/Худ-75
11/Худ-75: Наистина Ибрахим бе покорен (смирен) и състрадателен (снизходителен). Той се бе обърнал към Аллах.
Слушайте Коран: 11/Худ-76
11/Худ-76: “О, Ибрахим, откажи се от това! Вече дойде повелята на твоя Господ. Неизбежно едно необратимо мъчение ще ги връхлети.”
Слушайте Коран: 11/Худ-77
11/Худ-77: И когато Нашите пратеници отидоха при Лут, той се натъжи и разтревожи от тях и рече: “Това е един тежък (труден) ден.”
Слушайте Коран: 11/Худ-78
11/Худ-78: И се притече народът му при него. И преди това бяха вършили лоши работи. Рече: “О, народе мой, ето ви моите дъщери. Те са по-чисти за вас. И бойте се вече от Аллах и не ме опозорявайте пред гостите ми! Няма ли сред вас разумен (пречистен) мъж?”
Слушайте Коран: 11/Худ-79
11/Худ-79: Рекоха: “Както (вече) знаеш, желанията ни не са свързани с твоите дъщери. Ти със сигурност знаеш какво ние искаме.”
Слушайте Коран: 11/Худ-80
11/Худ-80: (Лут) рече: “Ех, да имах могъщество над вас или да разчитах на силни привърженици (да се осланях на сигурно място)!...”
Слушайте Коран: 11/Худ-81
11/Худ-81: Рекоха (пратениците): “О, Лут, ние сме пратеници на твоя Господ. Те не ще могат да те докоснат. Тръгни през нощта със семейство си, освен жена ти. Никой (нито един от вас) да не се обърне назад (да не погледне назад), ­защото онова, което ще сполети тях, ще сполети и него. Имат срок до сутринта. Утрото не е ли близо?”
Слушайте Коран: 11/Худ-82
11/Худ-82: И когато Нашата повеля дойде, преобърнахме го (този град) и изсипахме над тях порой от камъни (от изпечена глина).
Слушайте Коран: 11/Худ-83
11/Худ-83: Белязани са при твоя Господ. Те не са далеч от угнетителите.
Слушайте Коран: 11/Худ-84
11/Худ-84: И на мадянидите ­ брат им Шуайб каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг Бог освен Него. И не намалявайте мярката и везната! Виждам ви в благоденствие, но се страхувам за вас от мъчение в Деня, който обхваща (обгръща всичко).
Слушайте Коран: 11/Худ-85
11/Худ-85: О, народе мой, (използвайте) мярката и везната със справедливост и не намалявайте от нещата (правата) на хората. И не сейте развала и разединение по земята!
Слушайте Коран: 11/Худ-86
11/Худ-86: Ако сте вярващи, онова, което Аллах ви оставя (чистата печалба) е по-доброто за вас. И аз не съм над вас пазител (надзирател).”
Слушайте Коран: 11/Худ-87
11/Худ-87: Рекоха: “О, Шуайб, нима твоята молитва ти повелява да оставим онова, на което служеха предците ни или да не постъпваме с благата си, както пожелаем? Наистина ти си състрадателен, усъвършенстван (пречистен)!”
Слушайте Коран: 11/Худ-88
11/Худ-88: (Шуайб) им рече: “О, народе мой, ако имам ясен знак от моя Господ и Той ме е дарил с добро препитание пак това ли е вашето виждане? Не искам да съм ви в опозиция за онова, от което ви възпирам. Искам само да ви изчистя и подобря, колкото ми стигат силите. Моят успех е само с Аллах. На Него се уповавам и към Него се обръщам.
Слушайте Коран: 11/Худ-89
11/Худ-89: О, народе мой, да не стане така, че да ви сполети бедствие за дето ми се противите. Такова бедствие, каквото порази народа на Нух или народа на Худ, или народа на Салих. А народът на Лут не е далеч от вас.
Слушайте Коран: 11/Худ-90
11/Худ-90: И молете за опрощение вашия Господ и се покайте пред (пратеника, водителя)! Моят Господ е милосърден (праща светлината) и обичащ (любящ).”
Слушайте Коран: 11/Худ-91
11/Худ-91: Рекоха: “О, Шуайб, не проумяваме много от онова, което казваш. И наистина ние те виждаме много слаб сред нас. И ако не бяха твоите привърженици (групата, която те подкрепя) около теб, щяхме да те пребием с камъни. И ти нямаш надмощие над нас.”
Слушайте Коран: 11/Худ-92
11/Худ-92: Рече: “О, народе мой, нима според вас моите привърженици (приятели) са по-достойни от Аллах? Вие Го забравихте и пренебрегнахте (не обърнахте внимание). Наистина моят Господ знае делата ви.
Слушайте Коран: 11/Худ-93
11/Худ-93: О, народе мой, правете, каквото искате (можете)! Аз също правя. Скоро ще узнаете при кого ще дойде унизително мъчение и кой е лъжец. И се оглеждайте (чакайте)! И аз чакам с вас.”
Слушайте Коран: 11/Худ-94
11/Худ-94: И когато Нашата повеля дойде, с милост от Нас, спасихме Шуайб и онези, които вярваха с него. И един вик обхвана онези, които угнетяваха и така останаха безжизнени на колене по местата си.
Слушайте Коран: 11/Худ-95
11/Худ-95: Сякаш не бяха пребивавали там. И не бяха ли мадянидите лишени, както бяха самудяните лишени (от благодатта на Аллах)?
Слушайте Коран: 11/Худ-96
11/Худ-96: И несъмнено, изпратихме Муса с Нашите знамения и с явен довод.
Слушайте Коран: 11/Худ-97
11/Худ-97: При Фараона и знатните му хора (Изпратихме Муса - стих:96). Но те последваха повелята на Фараона, а повелята на Фараона не бе разумна и пречистваща (усъвършенстваща).
Слушайте Коран: 11/Худ-98
11/Худ-98: И ще предвожда той (фараона) народа си в Деня на възкресението и ще ги поведе в Огъня. И колко лошо е мястото, където ще бъдат поведени!
Слушайте Коран: 11/Худ-99
11/Худ-99: И бяха следвани от проклятие в Деня на възкресението. Колко лошо е възнаграждението, което ще получат!
Слушайте Коран: 11/Худ-100
11/Худ-100: Това, което ти разказваме са историите на народите. Сред тях има такива, които все още стоят (все още могат да се видят останките, следите им) и такива, които са напълно поразените (няма никаква следа от тях).
Слушайте Коран: 11/Худ-101
11/Худ-101: И не, Ние не ги угнетихме, а те себе си угнетиха. И когато дойде повелята на твоя Господ, боговете им, които те зовяха, освен Аллах, не можаха да им помогнат (да ги избавят). Те само още повече допринесоха за тяхното поражение.
Слушайте Коран: 11/Худ-102
11/Худ-102: Така сграбчва твоят Господ, щом сграбчи народите, които угнетяват. Той неизбежно сграбчва болезнено, силно.
Слушайте Коран: 11/Худ-103
11/Худ-103: Наистина в това има знамение (доказателство) за всеки, който се страхува от мъчението на отвъдния живот. Това е Денят, в който хората ще бъдат насъбрани. Това е Ден, на който ще бъдете свидетели.
Слушайте Коран: 11/Худ-104
11/Худ-104: И Ние не ще го забавим (този ден) повече от определения срок.
Слушайте Коран: 11/Худ-105
11/Худ-105: Когато Денят настъпи, никой не ще проговори без Неговото позволение. Сред тях ще има и злочести (нещастни) и ликуващи (щастливи).
Слушайте Коран: 11/Худ-106
11/Худ-106: Онези, които са злочести ще бъдат в Огъня. В него те (с рев) много трудно ще вдишват и издишват.
Слушайте Коран: 11/Худ-107
11/Худ-107: Там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята (на Ада), освен ако не пожелае твоят Господ (да погуби всичко сътворено от Него, включително Ада и Рая). Твоят Господ прави, каквото пожелае.
Слушайте Коран: 11/Худ-108
11/Худ-108: А ликуващите ще бъдат в Рая, там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята (на Рая), освен ако не пожелае друго твоят Господ (да погуби Рая и Ада­).
Слушайте Коран: 11/Худ-109
11/Худ-109: И не се съмнявай в (лъжливостта на) онова, на което те служат! Те служат само както и бащите им служеха преди. И ще изплатим Ние техния дял (от възмездието) без нищо да сме намалили.
Слушайте Коран: 11/Худ-110
11/Худ-110: И несъмнено дадохме на Муса Писанието, а те изпаднаха в разногласие за него. И ако не беше обещанието на твоя Господ (че равносметката ще бъде направена в съдния ден), непременно щеше да е отсъдено между тях. И те са в едно съмнително подозрение по отношение на него (на Корана).
Слушайте Коран: 11/Худ-111
11/Худ-111: И на всички, твоят Господ ще изплати за деянията им. Несъмнено Той знае техните дела (онова, което вършат).
Слушайте Коран: 11/Худ-112
11/Худ-112: И бъди на правия път, както ти бе повелено, заедно с покаялите се пред теб и не престъпвайте! Той вижта онова, което вършите.
Слушайте Коран: 11/Худ-113
11/Худ-113: И не се поддавайте на онези, които угнетяват. То тогава Огънят ще ви докосне! Нямате друг покровител освен Аллах. После не ще ви се помогне.
Слушайте Коран: 11/Худ-114
11/Худ-114: И отслужвай молитвата сутрин и вечер, и през нощта! Наистина добрините премахват злините. Това е наставление за онези, които Ме споменават.
Слушайте Коран: 11/Худ-115
11/Худ-115: И бъди търпелив! Аллах не погубва наградата на благодетелните (отдалите физическите си тела на Аллах).
Слушайте Коран: 11/Худ-116
11/Худ-116: Имаше ли сред поколенията преди вас праведни, забраняващи развалата по земята, освен малцината от тях, които спасихме? Угнетителите последваха разкоша, в който живееха и станаха от престъпващи (виновните).
Слушайте Коран: 11/Худ-117
11/Худ-117: И твоят Господ не погубва селищата, жителите на които вършат праведни дела.
Слушайте Коран: 11/Худ-118
11/Худ-118: И ако твоят Господ бе пожелал, щеше да стори хората една общност. Ала те продължават да са в разногласие.
Слушайте Коран: 11/Худ-119
11/Худ-119: Освен онези, които са дарени със светлина от Него, те не изпаднаха в разногласие, а пожелаха твоя Господ. Той за това ги е сътворил (да се разделят онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие от онези, които са Го пожелали и не са изпаднали в разногласие). И се изпълни обещанието на твоя Господ (относно онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие): “Непременно ще напълня Ада изцяло с джинове и хора.”
Слушайте Коран: 11/Худ-120
11/Худ-120: И всичко, което ти разказваме са историите на пратениците, за да укрепим с тях сърцето ти. С тях (с тези истории) при теб дойде (истината) поучение и напомняне за истински вярващите (онези, които се обръщат).
Слушайте Коран: 11/Худ-121
11/Худ-121: И кажи на онези, които не вярват (не се обръщат): “Продължавайте с това, което правите! И ние продължаваме да правим.
Слушайте Коран: 11/Худ-122
11/Худ-122: И чакайте! И ние чакаме.”
Слушайте Коран: 11/Худ-123
11/Худ-123: На Аллах е неведомото на небесата и на земята и към Него ще бъдат върнати всички дела. Затова на Него бъдете раби и на Него се уповавайте! Твоят Господ не подминава делата ви (знае какво вършите).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: