Худ-119, Сура 11-Худ (Худ) стих-119

11/Худ-119: Освен онези, които са дарени със светлина от Него, те не изпаднаха в разногласие, а пожелаха твоя Господ. Той за това ги е сътворил (да се разделят онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие от онези, които са Го пожелали и не са изпаднали в разногласие). И се изпълни обещанието на твоя Господ (относно онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие): “Непременно ще напълня Ада изцяло с джинове и хора.” (българската транслитерация: Илля мeн рaхимe рaббук(рaббукe), уe ли заликe хaлaкaхум, уe тeммeт кeлимeту рaббикe лe eмлeeннe джeхeннeмe минeл джиннeти уeн наси eджмaин(eджмaинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Худ-119
Сура 11-Худ (Худ) стих-119

إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
българската транслитерация: Илля мeн рaхимe рaббук(рaббукe), уe ли заликe хaлaкaхум, уe тeммeт кeлимeту рaббикe лe eмлeeннe джeхeннeмe минeл джиннeти уeн наси eджмaин(eджмaинe).
Освен онези, които са дарени със светлина от Него, те не изпаднаха в разногласие, а пожелаха твоя Господ. Той за това ги е сътворил (да се разделят онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие от онези, които са Го пожелали и не са изпаднали в разногласие). И се изпълни обещанието на твоя Господ (относно онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие): “Непременно ще напълня Ада изцяло с джинове и хора.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: