Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-235), Худ 118-123, Юсуф 1-4

Худ: 11/Худ-118, 11/Худ-119, 11/Худ-120, 11/Худ-121, 11/Худ-122, 11/Худ-123, Юсуф: 12/Юсуф-1, 12/Юсуф-2, 12/Юсуф-3, 12/Юсуф-4, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-235, Худ 118-123, Юсуф 1-4
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-118
11/Худ-118: И ако твоят Господ бе пожелал, щеше да стори хората една общност. Ала те продължават да са в разногласие.
Слушайте Коран: 11/Худ-119
11/Худ-119: Освен онези, които са дарени със светлина от Него, те не изпаднаха в разногласие, а пожелаха твоя Господ. Той за това ги е сътворил (да се разделят онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие от онези, които са Го пожелали и не са изпаднали в разногласие). И се изпълни обещанието на твоя Господ (относно онези, които не са Го пожелали, а са изпаднали в разногласие): “Непременно ще напълня Ада изцяло с джинове и хора.”
Слушайте Коран: 11/Худ-120
11/Худ-120: И всичко, което ти разказваме са историите на пратениците, за да укрепим с тях сърцето ти. С тях (с тези истории) при теб дойде (истината) поучение и напомняне за истински вярващите (онези, които се обръщат).
Слушайте Коран: 11/Худ-121
11/Худ-121: И кажи на онези, които не вярват (не се обръщат): “Продължавайте с това, което правите! И ние продължаваме да правим.
Слушайте Коран: 11/Худ-122
11/Худ-122: И чакайте! И ние чакаме.”
Слушайте Коран: 11/Худ-123
11/Худ-123: На Аллах е неведомото на небесата и на земята и към Него ще бъдат върнати всички дела. Затова на Него бъдете раби и на Него се уповавайте! Твоят Господ не подминава делата ви (знае какво вършите).

Юсуф

Слушайте Коран: 12/Юсуф-1
12/Юсуф-1: Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната (разкритата) Книга.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-2
12/Юсуф-2: Ние го низпослахме ­като Коран на арабски, за да проумеете!
Слушайте Коран: 12/Юсуф-3
12/Юсуф-3: С откровението, което ти дадохме в този Коран Ние ти разказваме най-хубавите притчи. А преди него ти бе от нехайните.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-4
12/Юсуф-4: Юсуф бе рекъл на баща си: “О, татко мой, наистина аз видях единадесет звезди, слънцето и луната да ми се покланят.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: