Юсуф-1, Сура 12-Йосиф (Юсуф) стих-1

12/Юсуф-1: Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната (разкритата) Книга. (българската транслитерация: Eлиф лям ра тилкe аятул китабил мубин(мубини).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Юсуф-1
Сура 12-Йосиф (Юсуф) стих-1

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
българската транслитерация: Eлиф лям ра тилкe аятул китабил мубин(мубини).
Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната (разкритата) Книга.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: