Худ 72-81, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-230)

Худ: 11/Худ-72, 11/Худ-73, 11/Худ-74, 11/Худ-75, 11/Худ-76, 11/Худ-77, 11/Худ-78, 11/Худ-79, 11/Худ-80, 11/Худ-81, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-230, Худ 72-81
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-72
11/Худ-72: Тя рече: “Чудно! Аз ли ще родя на тази стара възраст? И съпругът ми също е старец? Наистина това е някакво чудо.”
Слушайте Коран: 11/Худ-73
11/Худ-73: (Ангелите) рекоха : “Нима те учудва повелята на Аллах? О, стопани на този дом, милостта на Аллах и Неговата благословия са над вас. Наистина Той е Всеславен, Предостоен.”
Слушайте Коран: 11/Худ-74
11/Худ-74: И когато уплахата напусна Ибрахим и благата вест дойде при него, той настоя пред Нас за народа на Лут.
Слушайте Коран: 11/Худ-75
11/Худ-75: Наистина Ибрахим бе покорен (смирен) и състрадателен (снизходителен). Той се бе обърнал към Аллах.
Слушайте Коран: 11/Худ-76
11/Худ-76: “О, Ибрахим, откажи се от това! Вече дойде повелята на твоя Господ. Неизбежно едно необратимо мъчение ще ги връхлети.”
Слушайте Коран: 11/Худ-77
11/Худ-77: И когато Нашите пратеници отидоха при Лут, той се натъжи и разтревожи от тях и рече: “Това е един тежък (труден) ден.”
Слушайте Коран: 11/Худ-78
11/Худ-78: И се притече народът му при него. И преди това бяха вършили лоши работи. Рече: “О, народе мой, ето ви моите дъщери. Те са по-чисти за вас. И бойте се вече от Аллах и не ме опозорявайте пред гостите ми! Няма ли сред вас разумен (пречистен) мъж?”
Слушайте Коран: 11/Худ-79
11/Худ-79: Рекоха: “Както (вече) знаеш, желанията ни не са свързани с твоите дъщери. Ти със сигурност знаеш какво ние искаме.”
Слушайте Коран: 11/Худ-80
11/Худ-80: (Лут) рече: “Ех, да имах могъщество над вас или да разчитах на силни привърженици (да се осланях на сигурно място)!...”
Слушайте Коран: 11/Худ-81
11/Худ-81: Рекоха (пратениците): “О, Лут, ние сме пратеници на твоя Господ. Те не ще могат да те докоснат. Тръгни през нощта със семейство си, освен жена ти. Никой (нито един от вас) да не се обърне назад (да не погледне назад), ­защото онова, което ще сполети тях, ще сполети и него. Имат срок до сутринта. Утрото не е ли близо?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: