Hud 72-81, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-230)

Hud: 11/Hud-72, 11/Hud-73, 11/Hud-74, 11/Hud-75, 11/Hud-76, 11/Hud-77, 11/Hud-78, 11/Hud-79, 11/Hud-80, 11/Hud-81, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-230, Hud 72-81
direction_left
direction_right
Luister Koran: 11/Hud-72
11/Hud-72: Zij zei: "Wee mij, zal ik een kind baren, terwijl ik een oude vrouw ben, en deze echtgenoot van mij is een oude man. Voorwaar, dat is zeker iets verbazingwekkends."
Luister Koran: 11/Hud-73
11/Hud-73: Zij (de Engelen) zeiden: "Verbaas jij je over de beschikking van Allah? Het is Allah's Barmhartigheid en het zijn Zijn zegeningen over jullie, O bewoners van het huis. Voorwaar, Hij is Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig."
Luister Koran: 11/Hud-74
11/Hud-74: En toen de angst bij lbrâhîm was verdwenen, en de goede tijding tot hem was gekomen, redetwistte hij met Ons over het volk van Lôeth.
Luister Koran: 11/Hud-75
11/Hud-75: Voorwaar, Ibrâhîm is inderdaad zachtmoedig, teder, berouwvol.
Luister Koran: 11/Hud-76
11/Hud-76: O Ibráhîm, wend je hier van af! Voorwaar, de beschikking van jouw Heer is reeds gekomen. Voorwaar, een onafwendbare bestraffing zal tot hen komen.
Luister Koran: 11/Hud-77
11/Hud-77: En toen Onze gezanten (Engelen) tot Lôeth kwamen, voelde hij zich benard en machteloos benauwd, en hij zei: "Dit is een zware dag."
Luister Koran: 11/Hud-78
11/Hud-78: En zijn volk kwam tot hem, zich tot hem haastend. En voorheen plachten zij slechte daden te bedrijven. Hij zei: "O mijn volk, dit zijn mijn dochters, zij zijn reiner voor juillie. Vreest daarom Allah, en vernedert mij niet tegenover mijn gasten. Is er onder jullie geen man met gezond verstandt?"
Luister Koran: 11/Hud-79
11/Hud-79: Zij zeiden: "Voorzeker, je weet dat wij geen behoefte hebben aan jouw dochters, en voorwaar, jij weet wat wij wensen."
Luister Koran: 11/Hud-80
11/Hud-80: Hij zei: "Als ik toch macht tegen jullie had, of mijn toevlucht kon nemen bij een machtige familie... (dan zou ik tegen jullie op kunnen treden.)"
Luister Koran: 11/Hud-81
11/Hud-81: Zij (de Engelen) zeiden: "O Lôeth, voorwaar, wij zijn de gezanten van jouw Heer, zij zullen jou nimmer kunnen bereiken, vertrek dus met jouw familie in de nacht. En laat niemand van jullie achterblijven, behalve jouw vrouw. Voorwaar, wat haar zal treffen, is wat hen zal treffen. Voorwaar, wat hun is aangezegd, zal in de ochtend plaatsvinden. Is de ochtend niet nabij?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: