Hud 63-71, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-229)

Hud: 11/Hud-63, 11/Hud-64, 11/Hud-65, 11/Hud-66, 11/Hud-67, 11/Hud-68, 11/Hud-69, 11/Hud-70, 11/Hud-71, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-229, Hud 63-71
direction_left
direction_right
Luister Koran: 11/Hud-63
11/Hud-63: Hij zei: "O mijn volk, wat denken jullie, als ik op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun, en Hij mij Barmhartigheid van Hem heeft geschonken: wie kan mij dan tegen (de bestraffing van) Allah helpen als ik Hem ongehoorzaam ben. Daarom vermeerderen jullie niets voor mij dan verlies."
Luister Koran: 11/Hud-64
11/Hud-64: En: "O mijn volk, dit is een vrouwteskameel van Allah, als een Teken voor jullie, laat haar daarom eten van de aarde van Allah en doe haar geen kwaad, anders zal een nabije bestraffing jullie grijpen."
Luister Koran: 11/Hud-65
11/Hud-65: Toen slachtten zij haar, waarop bij (Shâlih) zei. "Blijft drie dagen in jullie huizen. Dat is een aanzegging die niet kan worden geloochend."
Luister Koran: 11/Hud-66
11/Hud-66: En toen Ons bevel kwam, redden Wij Shâlih en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons en (Wij redden hen) van een vernedering op die Dag. Voorwaar, jouw Heer is de Sterke, de Almachtige.
Luister Koran: 11/Hud-67
11/Hud-67: En de bliksemalag greep degenen die onrecht hadden gepleegd, zodat zij doden in hun huizen werden.
Luister Koran: 11/Hud-68
11/Hud-68: Alsof zij er nooit gewoond hadden. Weet, voorwaar, de Tsmôed waren ongelovig aan hun Heer, Weet: verdoemd zijn de Tsamôed.
Luister Koran: 11/Hud-69
11/Hud-69: En voorzeker, Onze gezanten (Engelen) kwamen tot Ibrâhîm met de verheugende tijding, zij zeiden: "Salâm" (Vrede). "Hij zei: "Salâm." Niet lang daarna bracht hij een geroosterd kalf.
Luister Koran: 11/Hud-70
11/Hud-70: Toen hij dan zag dat hun handen er niet naar reikten vond hij ben vreemd en werd hij bang van hen. Zij zeiden: "Vreest niet, Wij zijn gezonden tot het volk van Lôeth."
Luister Koran: 11/Hud-71
11/Hud-71: En zijn vrouw stond en zij lachte, daarna verkondigden wij haar een verheugende tijding over (de geboorte van) lshâq, en na Ishaq Ya'qôeb.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: