Yusuf 5-14, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-236)

Yusuf: 12/Yusuf-5, 12/Yusuf-6, 12/Yusuf-7, 12/Yusuf-8, 12/Yusuf-9, 12/Yusuf-10, 12/Yusuf-11, 12/Yusuf-12, 12/Yusuf-13, 12/Yusuf-14, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-236, Yusuf 5-14
direction_left
direction_right
Luister Koran: 12/Yusuf-5
12/Yusuf-5: Hij zei: "O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan jouw broeders, anders zullen zij tegen jou een plan beramen. Voorwaar, de Satan is voor de mens een duidelijke vijand."
Luister Koran: 12/Yusuf-6
12/Yusuf-6: Zo verkiest jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen (dromen). En Hij vervolmaakt Zijn genieting aan jou en de familie van Ya'qôeb, zoals Hij het daarvoor heeft vervolmaakt aan jouw vaderen, Ibrâhîm en Ishaq. Voorwaar, jouw Heer is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 12/Yusuf-7
12/Yusuf-7: Voorzeker, in (de geschiedenis van) Yôusef en zijn broeders waren Tekenen voor hen die vragen stelden.
Luister Koran: 12/Yusuf-8
12/Yusuf-8: Toen zij zeiden: "Yôesoef en zijn broeder zijn zeker geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in duidelijke dwaling.
Luister Koran: 12/Yusuf-9
12/Yusuf-9: Doodt Yôesoef of zet hem het land uit, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn en daarna worden jullie een rechtschapen volk."
Luister Koran: 12/Yusuf-10
12/Yusuf-10: Eén van hen zei: "Doodt Yôesoef niet, maar werpt hem op de bodem van de put, opdat enkele reizigers hem zullen vinden, als jullie iets willen ondernemen."
Luister Koran: 12/Yusuf-11
12/Yusuf-11: Zij zeiden: "O onze vader, waarom vertrouwt u Yôesoef niet aan ons toe. En voorwaar, wij zijn hem welgezind.
Luister Koran: 12/Yusuf-12
12/Yusuf-12: Laat hem morgen met ons mee gaan, zodat hij overvloedig zal eten en spelen. En voorwaar, wij zullen zeker wakers over hem zijn."
Luister Koran: 12/Yusuf-13
12/Yusuf-13: Hij (Ya'qôeb) zei: "Voorwaar, het verdriet mij dat jullie hem meenemen en ik vrees dat de wolf hem zal verslinden, terwijl jullie niet op hem letten."
Luister Koran: 12/Yusuf-14
12/Yusuf-14: Zij zeiden: "Als de wolf hem verslindt, terwijl wij met een hechte groep zijn, dan zullen wij zeker de verliezers zijn."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: