Hud 89-97, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-232)

Hud: 11/Hud-89, 11/Hud-90, 11/Hud-91, 11/Hud-92, 11/Hud-93, 11/Hud-94, 11/Hud-95, 11/Hud-96, 11/Hud-97, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-232, Hud 89-97
direction_left
direction_right
Luister Koran: 11/Hud-89
11/Hud-89: En: "O mijn volk, laat mijn onenigheid (met jullie) er niet toe leiden dat jullie hetzelfde treft als het volk van Noeh trof, of het volk van Hoed, of het volk van Shalih. En het volk van Loeth is niet ver van jullie.
Luister Koran: 11/Hud-90
11/Hud-90: En vraagt jullie Heer om vergeving en wendt jullie vervolgens in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is Meest Bamhartig, Meest Liefdevol."
Luister Koran: 11/Hud-91
11/Hud-91: Zij zeiden: "O Sjoe'aib, Wij begrijpen niet veel van wat jij zeg en voorwaar, wij zien dat jij onder ons een zwakke bent. En ware het niet vanwege jouw familie, dan hadden wij jou zeker gestenigd. Jij bent niet eerwaardiger dan wij."'
Luister Koran: 11/Hud-92
11/Hud-92: Hij zei: "O mijn volk, is mijn familie eerwaardiger bij jullie dan Allah?" Keren jullie Hem de rug toe? Voorwaar, mijn Heer omvat alles wat jullie doen."
Luister Koran: 11/Hud-93
11/Hud-93: En: "O mijn volk, werkt volgens jullie vermogen, ook ik werk, later zullen jullie weten tot wie een bestraffing komt die hem vernedert, en wie een leugenaar is. En wacht af, voorwaar, ik ben met jullie een wachtende."
Luister Koran: 11/Hud-94
11/Hud-94: En toen Ons bevel was gekomen, redden Wij Sjoe'aib en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons. En de donderslag groep degenen die onrecht pleegden, waarna zij doden in hun huizen werden.
Luister Koran: 11/Hud-95
11/Hud-95: Alsof zij er nooit gewoond hadden. Weet, verdoemenis is er voor de bewoners van Madyan, zoals de Tsamôed werden verdoemd.
Luister Koran: 11/Hud-96
11/Hud-96: En voorzeker, wij hebben Môesa gezonden met Onze Tekenen en duidelijke bewijzen.
Luister Koran: 11/Hud-97
11/Hud-97: Tot Fir'aun en zijn vooraanstaanden. Toen volgden zij (de vooraanstaanden) het bevel van Fir'aun, terwijl het bevel van Fir'aun een onrecht was.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: