Hud 109-117, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-234)

Hud: 11/Hud-109, 11/Hud-110, 11/Hud-111, 11/Hud-112, 11/Hud-113, 11/Hud-114, 11/Hud-115, 11/Hud-116, 11/Hud-117, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-234, Hud 109-117
direction_left
direction_right
Luister Koran: 11/Hud-109
11/Hud-109: Verkeer daarom niet in twijfel over wat deze mensen aanbidden, zij aanbidden slechts zoals hun vaderen voorheen aanbeden. En voorwaar, wij zullen hen zeker hun deel volledig vergelden, zonder vermindering.
Luister Koran: 11/Hud-110
11/Hud-110: En voorzeker, wij hebben Môesa de Schrift (de Taurât) gegeven, waarna er onenigheid over bestond. En als er niet een Woord van jouw Heer vooruitgegaan was, dan zou er reeds Uwen hen zijn geoordeeld. En voorwaar, zij verkeren zeker in vergaande twijfel.
Luister Koran: 11/Hud-111
11/Hud-111: En voorwar, jouw Heer zal aan een ieder zijn daden volledig vergelden. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zij doen.
Luister Koran: 11/Hud-112
11/Hud-112: Wees standvastig, zoals jou en wie met jou berouw toont is bevolen, en overtreed niet. Voorwaar, Hij ziet wat jullie doen.
Luister Koran: 11/Hud-113
11/Hud-113: En neigt niet tot degenen die onrecht pleegden, anders zal de Hel jullie aanraken en is er voor jullie naast Allah geen beschermer. Dan zullen jullie niet worden geholpen.
Luister Koran: 11/Hud-114
11/Hud-114: En verricht de shalât aan het begin en het einde van dc dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de goode daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.
Luister Koran: 11/Hud-115
11/Hud-115: En wees geduldig, went waarlijk, Allah zal de beloning van de weldoeners niet verloren doen gaan.
Luister Koran: 11/Hud-116
11/Hud-116: Waren er maar onder de generaties vóór jullie bezitters van inzicht geweest, die weerhielden van het verderf op aarde (maar deze waren niet), met uitzondering van enkelen van hen die Wij hebben gered. En degenen die onrecht pleegden, joegen de weelde na waarin zij leefden, eti zij waren misdadigers.
Luister Koran: 11/Hud-117
11/Hud-117: En jouw Heer was niet zo dat Hij de steden onrechtvaardig vernietigde, terwijl de bewoners ervan oprechten waren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: