Худ 29-37, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-225)

Худ: 11/Худ-29, 11/Худ-30, 11/Худ-31, 11/Худ-32, 11/Худ-33, 11/Худ-34, 11/Худ-35, 11/Худ-36, 11/Худ-37, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-225, Худ 29-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-29
11/Худ-29: О, народе мой, не искам от вас богатство (материални блага) за това (нещата, които ви разкривам). Моята награда е единствено от Аллах. И не ще да прогоня (отблъсна) онзи, които вярват ( желаят да достигнат Аллах). Наистина те ще срещнат своя Господ (духовните им тела ще се слеят с Него в земния живот). Ала аз ви виждам като невеж народ.
Слушайте Коран: 11/Худ-30
11/Худ-30: О, народе мой, и кой ще ме защити пред Аллах, ако ги прогоня? И не ще ли се поучите веке?
Слушайте Коран: 11/Худ-31
11/Худ-31: И не ви казвам: “При мен са съкровищниците на Аллах.” И не зная неведомото. И не казвам: “Аз съм ангел.” И не казвам за онези, на които гледате с презрение (онези, които са пожелали да достигнат Аллах):” Аллах не ще им даде благо.” Аллах най-добре знае какво имат в душите си. В такъв случай (ако не говоря истината) аз ще съм от угнетителите.”
Слушайте Коран: 11/Худ-32
11/Худ-32: Казаха: “О, Нух, ти спореше (се караше) с нас и все повече ни оспорвашe. Ако си от благодеятелните донеси ни онова, с което ни заплашваш!”
Слушайте Коран: 11/Худ-33
11/Худ-33: И каза така: “Само Аллах може да ви го донесе, ако пожелае. А вие не може да оставите (Аллах) безсилен.
Слушайте Коран: 11/Худ-34
11/Худ-34: И не ще ви помогне моят съвет, дори и да (искам) да ви посъветвам, ако Аллах иска ( ви позволи) да блудствате, то моят съвет не ще ви помогне. Той е вашият Господ и при Него ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 11/Худ-35
11/Худ-35: Или казват: “Той го е измислил.” Кажи: “Ако аз съм го измислил, моето наказание принадлежи на мен. Аз съм далече от вашите престъпвания.”
Слушайте Коран: 11/Худ-36
11/Худ-36: И бе разкрито на Нух: ”Освен онези от твоя народ, които вече са повярвали (обърнали се към Него), другите никога няма да повярват (се обърнат). Не се опечалявай заради онова, което са извършили!
Слушайте Коран: 11/Худ-37
11/Худ-37: С Нашето откровение и контрол построй (направи) Ковчега и не се обръщай към Мен за угнетителите! Те наистина ще бъдат удавени.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: